Uppsägning

När du vill flytta från din lägenhet måste du börja med att skicka in en uppsägning till oss.

Uppsägning ska du göra skriftligen. Använd dig av vår uppsägningsblankett. Fyll i den och skicka den till:

Lunds Kommuns Fastighets AB
Box 1675
221 01 Lund 

Du kan också använda ett vanligt papper. Tänk på att  du godkänner att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till de som ska komma och titta på lägenheten vid visning.

Normal uppsägningstid för ditt hyresavtal är tre månader och räknas alltid per den siste i månaden. För att din lägenhet ska räknas som uppsagd den aktuella månaden ska en uppsägningsblankett vara LKF tillhanda senast den sista i månaden. 

Exempel: Om du säger upp lägenheten den 15 november startar uppsägningstiden den 1 december och löper fram till och med den siste februari, alltså hela december, januari och februari.

Uppsägningstiden påverkas inte av vad avflyttande och inflyttande hyresgäst eventuellt kan komma överens om som lämpligt flyttningsdatum. Du kan alltså inte påverka uppsägningstiden, även om nästa hyresgäst vill flytta in tidigare.

Uppsägning av hyresavtal genom dödsbo

Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet under vissa omständigheter få kortare uppsägningstid. 

  • En hel kalendermånads uppsägningstid, om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet inom en månad från dödsfallet. 
  • Tre hela kalendermånader uppsägningstid om en komplett uppsägning inkommit från samtliga i dödsboet efter en månad från dödsfallet.

Det vi behöver få in för att uppsägningen ska vara komplett är:

  1. Ett dödsfallsintyg med släktutredning  som visar när en person avled och vilka efterlevande personen har
  2. Ifylld uppsägningsblankett för dödsbo. Uppsägningen ska signeras av samtliga i dödsboet, Du kan också förse någon av dödsbodelägarna med en fullmakt som kan företräda dödsboet. Skicka md fullmakten med uppsägningen.
  3. Övriga noteringar som kan vara av betydelse för LKF som till exempel namn och telefonnummer på kontaktperson i dödsboet.