De som du möter under ombyggnaden av Klostergården

På LKF har vi en projektgrupp för ombyggnaden. Vi har alla våra specialområden. Vissa kommer du ha mer kontakt med.

Här är de som du kommer ha mest kontakt med innan och under ombyggnaden. Det är fler roller i projektgruppen som arbetar i bakgrunden med projektet.

  • Dennis Belec – distriktschef fastighetsområde Söder
  • Jesper Svärd – byggprojektledare på LKF och projektledare för ombyggnaden på Klostergården
  • Victoria Silfverberg – projektkoordinator på LKF. Victoria är den som sammanställer information från både från LKF och den kommande entreprenören, om vad som kommer att hända i projektet.
  • Nelly Elmazoska – kundförvaltare för projekt på LKF. Nelly kommer vara mycket på plats under själva ombyggnaden. Det är Nelly du kan vända dig till för dina frågor om just ditt boende.
  • Sajed Moukdad – kundförvaltare för Klostergården.

Har du några frågor kan du alltid mejla dem till ombyggnad@lkf.se!

Varför C/O Klostergården?

C/O är en term inom postväsendet, care of. Översätter man det till svenska så betyder det "ta hand om". Och det är ju just det vi ska göra i ombyggnaden.