Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.

Ådan, Väster

Kvarteret Ådan innehåller yteffektiva hyresbostäder i centrumnära läge.

Projektet Ådan ska byggas i den attraktiva stadsdelen Väster och består av yteffektiva tvåor och treor. Ådan är ett lågenergihus och byggnaden har solceller på taket. 

I mitten av juni 2020 inledde vi arbetet med vårt nya kvarter Ådan som kommer innehålla 25 lägenheter. Inledningsvis kommer arbetena bestå av schaktning och markarbeten, för att sedan fortsätta med grundläggningen och byggnationen av huskropparna.

I samband med byggnationen kommer Lunds kommun arbeta med fjärrvärme, vatten, avlopp och el som kan komma att påverka gång- och cykelvägen öster om parkeringen samt trottoar och gata norr om parkeringen. Mer information om ledningsomläggningen meddelas från Lunds kommun och ledningsägarna. Du kan även hitta information på Lunds kommuns hemsida under aktuella trafik- och byggprojekt.

Kvarteret Ådan består av en byggnad i två delar. Den ena delen har tre våningar och den andra har fyra. Båda delarna har ett gemensamt trapphus med hiss. Lägenheterna i plan 1-3 har invändiga korridorer. Lägenheterna på plan fyra har loftgångar. Samtliga lägenheter i hela huset kan nås utan trappor.

I markplan ligger alla lägenhetsförråd, källsorteringsrum och den gemensamma tvättstugan.

Lägenheterna hyrs ut sommaren 2021

Lägenheterna planeras att publiceras den 15 augusti till den 14 september. Då kan du anmäla intresse till lägenheterna. Inflyttning beräknas ske mitten på januari 2022

Ådan rymmer 25 lägenheter i två lägenhetstyper:

  • 12 stycken 2 rum och kök från 43 till 44,5 kvadratmeter
  • 13 stycken 3 rum och kök från 51 till 56 kvadratmeter.

För en tvåa ligger hyran på cirka 6 300 kronor och för treorna ligger hyrorna på cirka 7 200-7 500 kronor.

Det finns fem lägenheter på markplan. Tre av dessa har en stenlagd uteplats som till viss del är avgränsade med en häck och en del är öppet till området. Två lägenheter som ligger mot söder har balkong då dessa ligger en bit ovan mark. Övriga lägenheter på våning två till fyra har balkonger.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Väster
Bostadsområde: Papegojelyckan
Adress: Ådasvängen 1
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Planerad inflyttning i januari 2022.
Arkitekt: Kamikaze Arkitekter AB
Antal lägenheter: 25
Våningar: 3-4
Hiss: Ja
Förråd: Ja. En del nås via trapphus och en del med utvändig entré.
Parkering: En handikapplats finns vid byggnaden. I övrigt är hyresgäster hänvisade till parkeringsgaraget på Örnvägen. Finns även möjlighet att parkera utmed vägen som är kommunal gata.
Cykelrum: Nej. Utomhus cykelplatser finns på gården. En av dessa cykelplatser är under tak.
Barnvagnsrum: Plats för barnvagn och rullatorer finns på entréplan i förrådsutrymmet.
Källsortering: Diskbänksskåpet i lägenheterna är förberett för källsortering i ett antal fraktioner. I byggnaden finns ett gemensamt miljörum.
Hyresgästlokal: Örnvägen 64
Områdeskontor: Örnvägen 64
Illustration över Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.
Ådasvägen 1 på karta