Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.

Ådan Väster

Kvarteret Ådan innehåller yteffektiva hyresbostäder i centrumnära läge.

Projektet Ådan ska byggas i den attraktiva stadsdelen Väster och består av yteffektiva 2:or och 3:or. Ådan är ett lågenergihus och byggnaden har solceller på taket. 

I mitten av juni 2020 inleder vi arbetet med vårt nya kvarter Ådan som kommer innehålla 25 lägenheter. Inledningsvis kommer arbetena bestå av schaktning och markarbeten, för att sedan fortsätta med grundläggningen och byggnationen av huskropparna.

I samband med byggnationen kommer Lunds kommun arbeta med fjärrvärme, vatten, avlopp och el som kan komma att påverka gång- och cykelvägen öster om parkeringen samt trottoar och gata norr om parkeringen. Mer information om ledningsomläggningen meddelas från Lunds kommun och ledningsägarna. Du kan även hitta information på Lunds Kommuns hemsida under aktuella trafik- och byggprojekt.

 

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Väster
Bostadsområde: Papegojelyckan
Adress: Ådasvängen 1
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: Planerad inflyttning i slutet av 2021
Arkitekt:
Antal lägenheter: ca 25
Våningar:
Hiss:
Förråd:
Parkering:
Cykelrum:
Barnvagnsrum:
Källsortering:
Hyresgästlokal:
Områdeskontor:
Illustration över Ådan, nyproduktion på Väster i Lund.
Ådasvägen 1 på karta