Lekande pojke och flicka på experimentlekplats

Utomhus

Vi vill att du ska kunna njuta av våra utomhusmiljöer. Därför arbetar vi året om för att ta hand om våra gårdar, rabatter och utomhusmöbler. Så att du ska kunna ha det riktigt fint omkring dig.

Snöröjning 

Under vintertid har LKF snöberedskap. Då arbetar delar av vår personal med snö- och halkbekämpning. I Genarp och Veberöd utförs snö- och halkbekämpning av externa entreprenörer. Snöröjningen påbörjas så snart snöfallet avtar. 

Vid halka och snöfall utför vi snöröjning och halkbekämpning av gångbanor och vid entréer enligt ett prioriteringsschema som finns uppsatt på anslagstavlor i varje bostadsområde.

Vi använder i första hand sandning när vi halkbekämpar. Salt använder vi mycket restriktivt på grund av saltets miljöpåverkan på växtlighet och dagvatten. Salt använder vi bara sparsamt på entréer, trappor och andra utsatta ytor. Vi använder också salt som komplement vid mycket isiga förhållanden.

Bor du i ett radhus eller i en marklägenhet ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning i anslutning till din entré. 

Snöröjning av parkeringar

LKF snöröjer och halkbekämpar bara infartsvägar till bilplatser och besöksparkeringar. Den hyrda bilplatsen ansvarar hyresgästen själv för.

Odling

Är du intresserad av odling och har tillgång till en liten bit öppen yta utomhus? Ta då en titt i vår broschyr om pallkrageodling där du kan läsa om hur du kan odla dina egna grönsaker utan att ha tillgång till en vanlig rabatt! 

Har du ingen egen uteplats men är intresserad av att odla  i pallkrage i gemensamma odlingslådor, kontakta din områdesvärd. I fler och fler bostadsområden startas det upp odlingsgrupper och odlas i gemensamma odlingslådor.

Växter och djur i våra bostadsområden

Är du nyfiken på vilka växter som finns på din gård och kanske vilka som är ätbara? Ta en titt i vår broschyr om vilka växter som växer hos oss på LKF.