Nyckelknippa

Nycklar och lås

Nycklar när du flyttar in

När du flyttar in i din nya lägenhet hämtar du nycklarna hos din kundförvaltare – information om var skickas ut i god tid inför inflyttningen. Du får minst tre nycklar till lägenheten. Om det behövs får du också nycklar till tvättstuga, källare och bokningskolv till tvättstugebokning. Samtliga nycklar skall kvitteras av dig. Kan du inte hämta nycklarna själv måste du fylla i en fullmakt till den som hämtar dem. 

Hyr du garageplats eller extraförråd kvitterar du ut dessa nycklar på områdeskontoret. 

Om du behöver köra in i bostadsområdet i samband med in- eller utflyttning och det finns en avstängningsbom vid infarten och du behöver låna en nyckel kontaktar du vårt kundcenter på telefon 046 - 35 85 00 eller din kundförvaltare.

Borttappad nyckel

Tappar du bort din nyckel ska du vända dig till en auktoriserad låssmed som hjälper dig att öppna dörren. LKF har inga huvudnycklar och kan inte hjälpa dig att öppna dörren.  Du måste själv betala för låssmedens arbete. Ett tips är att ha en reservnyckel hos någon du känner.

Du väljer sedan själv om du endast ska beställa nya extranycklar hos LKF genom att kontakta kundcenter eller om du direkt vill göra ett låsbyte.

Flyttar du ut ur lägenheten blir du skyldig att betala för ett låsbyte oavsett om du har beställt nya nycklar eftersom alla originalnycklar då inte finns kvar.

Extra nycklar

Är du i behov av extra nycklar till lägenheten måste du meddela kundcenter detta. Kundförvaltaren på ditt område skickar sedan en beställning till den låsfirma som LKF anlitar. När nyckeln är färdig får du kvittera ut den på områdeskontoret. Kostnaden för extranyckeln debiteras i efterhand på din hyresavi.

Nycklar när du flyttar ut

När du flyttar ska du återlämna samtliga nycklar på områdeskontoret. Alla nycklar ska vara originalnycklar. Om du inte kan återlämna alla nycklar, får du betala för låsbyte enligt gällande prislista.

Om vi behöver komma in din lägenhet

Vid till exempel reparationsarbeten behöver vi tillträde till din lägenhet. Då måste vi komma överens om att du eller någon som representerar dig är hemma och kan släppa in oss. LKF har inga huvud- eller servicenycklar.  Överenskommelse träffar du med din kundförvaltare eller med reparatör.

Nyckeltub

I många av våra lägenhetsdörrar har vi monterat en nyckeltub. Den gör att du på ett tryggt och enkelt sätt kan släppa in exempelvis en reparatör i lägenheten även när du inte har möjlighet att vara hemma.

Så här fungerar nyckeltuben:

  1. Om du inte kan vara hemma, fäster du din lägenhetsnyckel i kedjan som finns i tuben. Tänk på att bara hänga dit lägenhetsnyckeln och inget annat. Hänger det mer än en nyckel i kedjan får vi inte ut nyckeln genom tuben. Utifrån kan ingen se om det finns en nyckel i tuben eller ej.
  2. Reparatören öppnar dörrnyckeltuben med en servicenyckel utifrån, och drar ut den ensamma lägenhetsnyckeln.
  3. När arbetet är slutfört, låser reparatören lägenhetsdörren och den lånade nyckeln hängs tillbaka i dörrnyckeltuben som låses.