Om tillgänglighet på webbplatsen

Det är viktigt att alla lundabor och besökare kan ta del av informationen som finns på lkf.se. Vi följer därför tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG) för att stärka sidans tillgänglighet.

Lund kommun fastighets ab står bakom den här webbplatsen. Vi vill att lkf.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

E-post: info@lkf.se 

Svarstiden är normalt inom 24 timmar. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast mars 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

Läs den externa rapporten från Knowit om vad som inte är tillgänligt på lkf.se just nu. 

>>Till rapporten om tillgänglighet från september 2020

Vi håller just nu på att uppdatera vår webbplats till episervers molnlösning och hoppas med med det kunna tillgodose flertalet av kraven på tillgänglighet.