Förråd

Är du i behov av ett extra förråd?

Då ska du kontakta uthyraren i ditt bostadsområde. Ibland finns det extra förråd i våra områden. 

Om du hyr ett extra förråd tillkommer kostanden för detta på din månadshyra.