Visning

En tid efter det att du sagt upp din lägenhet måste du visa lägenheten för några av dem som sökt den.

Enligt hyreslagen är du skyldig att låta visa lägenheten för bostadssökande, som har anvisats av LKF. 

Erbjudande om visning skickas till cirka 7 personer, De får ditt namn och telefonnummer så att de kan kontakta dig. Detta sker 7-10 dagar efter att du har fått bekräftelse på din uppsägning. Du blir informerad om vilka personer som kan tänkas kontakta dig för visning.

Tänk på att visa lägenheten inom 7 dagar från att erbjudandet skickas ut. Om du har problem med tid för visning kan du kontakta din uthyrare.