Visning

Vi erbjuder visningar för de bostadssökande som får ett erbjudande om lediga lägenheter hos oss.

Enligt hyreslagen är du skyldig att visa lägenheten för bostadssökande, som har anvisats av LKF. 

Erbjudande om visning skickas till cirka 7 personer, De får ditt namn och telefonnummer så att de kan kontakta dig. Detta sker 7-10 dagar efter att du har fått bekräftelse på din uppsägning. Du blir informerad om vilka personer som kan tänkas kontakta dig för visning.

Tänk på att visa lägenheten inom 7 dagar från att erbjudandet skickas ut. Om du har problem med tid för visning kan du kontakta din uthyrare genom att ringa eller mejla till LKFs kundcenter: 046-35 85 00 eller kundcenter@lkf.se

Trygg visning

Vi vill skapa trygghet för både den som visar bostaden och de som ska gå på visning. Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka de flesta restriktioner, men fortfarande gäller det för dig som ska gå på en visning att stanna hemma om du är sjuk och har symptom som kan vara covid-19. För dig som ska visa en lägenhet och inte känner dig helt frisk kan du utse en annan person som visar lägenheten i ditt ställe.

Har du inte vaccinerat dig ska du undvika trängsel och hålla avstånd. Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.