Planteringar och gröna områden framför Oden
Kartbild för: Oden

Oden

Oden. Med en magnifik utsikt över det skånska landskapet reser sig de svarta punkthusen i bostadsområdet Oden. Husen på Oden är de första flerfamiljshusen i Lund som är certifierade passivhus.

Oden består av sex femvåningshus med en suterrängvåning i anslutning till kvarteret Havamal på Vikingavägens norra sida. Husen är byggda i två etapper 2014-2016. Få material och kulörer ger ett enkelt och elegant uttryck.

Att området är byggt som passivhus innebär bland annat god isolering och effektiv värmeåtervinning. Det gör det möjligt att pressa ner energianvändningen för uppvärmning med 70-80 procent jämfört med konventionella hus.

På bottenplan mot Vikingavägen finns små butikslokaler och i anslutning till bostadshusen finns även garagebyggnader, väderskyddade cykelparkeringar samt anläggning för sophantering.

På bara några minuters promenadavstånd ligger Linero torg, Vikingaskolan (F-9) och idrottsanläggningen Vikingahallen. Här finns också stora grönområden, bland annat Tre Högars Park.

Linero och Mårtens Fälad

Linero genomgår nu en förnyelse, som blir ett lyft för hela den östra delen av Lund. Linero torg rustas upp rejält och får ett nytt utseende med bland annat en ny, stor livsmedelsbutik. Även den befintliga centrumbyggnaden renoveras och moderniseras. Storsatsningen på utbyggd handel, service och nya bostäder gör Linero torg till en attraktiv mötesplats för boende i hela östra Lund.

Vikingavägen, som löper genom Linero, har byggts om till en modern stadsgata med både bilväg, cykel- och gångväg. Målet är att öka tillgängligheten och tryggheten i hela området.

På Linero och på Mårtens Fälad finns flera skolor, idrottsanläggningar och grönområden. En cykeltur till centrala Lund tar ungefär 15 minuter.

Bofakta

Ort: Lund
Stadsdel: Linero
Bostadsområde: Oden
Adress: Vikingavägen
Hustyp: Flerfamiljshus
Färdigställt/ombyggt år: 2014-2015
Arkitekt: Arkitekt i tidigt skede (gestaltning): Helena Hammer, Sydark konstruera. Arkitekt i utförandeskede (detaljprojektering): Pantektor
Antal lägenheter: 99
Våningar: 5 vån + suterrängvåning
Hiss: Ja
Förråd: Till varje lägenhet hör ett förråd om ca 3 kvm placerat i källaren.
Parkering: Parkeringsplatser och garage finns att hyra i anslutning till huset.
Cykelrum: Väderskyddad cykelparkering finns i anslutning till husen.
Barnvagnsrum: Ja, i källaren
Källsortering: Ja
Hyresgästlokal: Ja, på Linero torg 18
Områdeskontor: Emblas gata 3
Fina balkonger på de översta våningarna i Oden
Områdeskarta Havamal och Oden