LKF och Lunds kommun satsar på gröna obligationer – hållbarhet från ekonomi till byggande

För stora investeringsprojekt krävs ibland att företag och organisationer lånar pengar. Lunds kommun lånar i särskilt miljöinriktade investeringsprojekt, så kallade gröna obligationer.

Dessa lån är något som vi också tar del av i vår finansiering av våra projekt. Vi har valt att finansiera utvalda byggprojekt med gröna obligationer där vi kan klara höga energikrav för ett hållbart byggande.

Marknaden för gröna obligationer växer då allt fler investerare efterfrågar detta.

Nyligen (år 2021) tog LKF upp sin fjärde gröna obligation, via Lunds kommun. Obligationen uppgick till 400 mkr och finansierar följande nyproduktion: Delar av Skymningen 5, Kornknarren, Pilgrimen och etapp 1 av Knudsgården.

- Vi på LKF ser hållbarhet som en central del i vår nyproduktion, bland annat genom att vi bygger energieffektivt. Att allt fler investerare intresserar sig för gröna obligationer, är positivt när vi tillsammans vill skapa ett hållbart Lund – hela vägen från ekonomi till genomförande och boende, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

På Lunds kommuns hemsida kan du läsa mer om gröna obligationer.