Barn planterar blommor på balkongen

På balkong och uteplats

Vi hoppas att du njuter av att ha en härlig balkong eller uteplats. Men det finns några saker som kan vara bra att veta när du använder dem.

Du bidrar till ökad trivsel i området om det ser snyggt och prydligt ut. Klipp gräsmattan regelbundet och rensa bort ogräs i rabatterna. Tänk också på att klippa häcken och hålla eventuella staket hela och fina. 

Använd inte uteplatsen eller balkongen till förvaring av skräp, som till exempel trasiga möbler och cyklar  eller bildäck.

Undvik att röka på din balkong. Röklukten uppskattas kanske inte av dina grannar.

Grilla på balkongen och uteplatsen

Att grilla mat utomhus både på balkonger och i trädgårdar blir alltmer populärt. För att inte störa dina grannar har vi några enkla trivsel- och säkerhetsråd:

 • Den bästa platsen​ för att grillning är på den gemensamma gården.
 • Ska du köpa en grill så rekommenderar vi en elgrill eftersom den inte ryker. Elgrillen är dessutom den enda grill som är tillåten att använda när du grillar på balkongen.
 • Prata med dina grannar innan du grillar så att ingen far illa av rök och grillos.
 • Använd i första hand tändrör, tändklossar eller tändpapper. Undvik tändvätska, använd istället eltändare.
 • Spruta aldrig tändvätska, eller ännu värre T- röd, på glöden eftersom risken att bränna sig är stor om lågor slår tillbaka mot flaskan.
 • På grund av brandrisken ska du inte tömma askan ur grillen förrän dagen efter du grillat, så att det är helt säkert att glöden har slocknat. 

Utomhuspooler och studsmattor

På tomten du hyr
Om du vill ha en pool, studsmatta eller liknande på din förhyrda mark, det vill säga tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig för detta.

Av säkerhets- och miljöskäl är stora barnpooler inte tillåtna i våra bostadsområden. Maxgränsen är 200 liter vatten. och poolkanten får inte vara högre än 20 centimeter. 

Tänk på att:

 • poolen bara får stå på den mark som tillhör din lägenhet 
 • du  ansvarar för att inget händer dina egna barn eller andras. Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.
 • det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten. 
 • när du häller ur vattnet ur poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skador på fastigheten. Du kan bli  ersättningsskyldig för alla eventuella skador.
 • du inte stör dina grannar vid användning av lekutrustning, vid bad och så vidare. 

På LKFs mark
Som markägare är vi på LKF ansvariga för lekredskap som till exempel studsmattor, bad­pooler och liknande som ställts upp på allmän eller gemensam mark, det vill säga marken mellan husen. Det gäller oavsett om det är vi som har ställt dit utrustningen eller inte. Eftersom vi inte kan bevaka att användning sker på ett korrekt sätt kan vi inte heller ta ansvaret. 

Därför är det inte tillåtet att ställa upp liknade anordningar på gemensam mark. Om vi upptäcker att någon brutit mot regeln transporterar vi bort anordningen och förvarar den för avhämtning.