Bara kiss, bajs och toapper i toaletten

Vatten och avlopp

För att reningsverk, pumpar och ledningsnät skall fungera, krävs att alla tänker på vad man spolar ner i toan och vasken. Fel saker i avloppet orsakar stopp, förstör pumpar och i värsta fall kan reningsprocessen störas och det kommer ut föroreningar i vattendrag, vilket påverkar djur och växter.

Det här får du spola ner i avloppet 

Det som passerar kroppen plus toapapper får du självklart spola ner och också vatten från disk, tvätt, dusch och bad.

Det här får du inte spola ner avloppet

Saker som tops, trosskydd, bindor, tamponger, tvättlappar, våtservetter, tandtråd, plåster, fetter, blöjor, kondomer, lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, oljor, bensin, aceton, kattsand, strumpbyxor, kammar, cigaretter och snus får du inte spola ner. Släng det i restavfallet eller sortera som farligt avfall (kemikalier) och lämna det i ditt miljöhus eller på återvinningscentralen.

Dricksvatten

Lunds kommun får sitt dricksvatten både från den småländska sjön Bolmen och från den närbelägna Vombsjön. Oavsett vilken av dem som ditt vatten kommer ifrån så passerar det sina respektive reningsverk som sedan levererar ett högklassigt dricksvatten till ditt hushåll.

Läs mer på VA Syds hemsida.

Spola gärna ut vatten ur rören efter att du varit en borta längre tid, till exempel efter semestern,  vid nyinflyttning eller innan du använder duschen. Då undviker du legionellabildning.

Vi kan hjälpas åt att använda vattnet så effektivt som möjligt. Det går åt resurser för att rena vattnet i reningsverk och i avloppsreningsverk. Under varma somrar orsakar vattenbrist stora problem bland annat för jordbruket. Vi installerar fler och fler mätare i våra lägenheter, för individuell mätning och debitering av varmvatten. Tänk på att stänga av vattnet när du tvålar in dig i duschen och diska inte under rinnande vatten.