Bildfilen heter:

C/O Klostergården – ombyggnad och utveckling av Snödrivan och Snöfoget

LKFs hus i kvarteren Snödrivan och Snöfoget är nästan 60 år gamla. De är i behov av modernisering och underhåll. Ett större ombyggnadsprojekt som vi kallar C/O Klostergården är nu igång med planering och hösten 2023 kommer själva ombyggnaden starta i första huset. .

I den södra delen av Lund ligger Klostergården och kvarteren Snödrivan och Snöfoget. I området finns fyra niovåningshus och två tvåvåningshus, byggda 1965. Adresserna är Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4. De båda kvarteren har stora grönskande innergårdar med lekplatser och sittgrupper.

Husen är över 50 år gamla och är i behov av modernisering och underhåll. Vi genomför därför för ett stort ombyggnadsprojekt – C/O Klostergården (Care Of Klostergården).

Start för entreprenören våren 2023

LKF har skrivit avtal med Malmö Byggcenter som är totalentreprenör för ombyggnaden. Under våren 2023 kommer Malöm Byggcenter ta fram en detaljerad planering för hela projektet. Själva ombyggnadsarbetet kommer kunna starta i början av september 2023 i det första huset. Läs mer om avtaletskrivningen

Arbetet innan upphandlingen

Under 2020 – 2022 har vi gjort ett flertal inventeringar och undersökt hur huset mår. Det har gjort att vi lärt känna husen bättre. Vi har kunnat fastställa vilka åtgärder som blir aktuella i ombyggnaden. I det arbetet har vi vägt samman den feedback vi fick under en workshop med de boende i husen och resultaten från våra inventeringar.

Under våren 2022 blev vi klara med vilka åtgärder som behöver göras. I maj 2022 bjöd LKF alla boende till möten husvis där vi kunde informera hyresgästerna mer om vilka åtgärder som kommer att utföras och hur arbetet påverkar deras lägenheter. Den informatinen har vi samlat i broschyren du kan ladda ner nedan. Du kan också läsa i vår blogg om mötet.

Om HLU, lägenhetsunderhåll med rabatt

Hyresgäster som väljer att beställa underhåll av sin lägenhet, så kallad HLU, hyresgäststyrt lägenhetshunderhåll, kommer vi kunna erbjuda 50 procent rabatt på målning av ytskikt om det beställs att utföras under renoveringen. Golv kan inte bytas i samband med renoveringen utan behöver utföras innan eller efter, då utan rabatt. 

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att hör av dig till telefon 046-35 85 00 eller via mejl ombyggnad@lkf.se Vi ser fram mot ett bra samarbete under ombyggnadsprojektet!

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer med ombyggnaden?

Du som bor på Sunnanväg 2 och 4 samt Gråvädersvägen 2 och 4 kan anmäl dig till vår nyhetsmejl för ombyggnaden. Då håller vi dig uppdaterad på vad som händer i projektet.

Anmälan till vår nyhetsmejl

Så hanterar LKF personuppgifter