Bildfilen heter:

C/O Klostergården – ombyggnad och utveckling i Klostergården

LKFs hus i kvarteren Snödrivan och Snöfoget är över 50 år gamla. De är i behov av modernisering och underhåll. Där planerar vi därför för ett stort ombyggnadsprojekt som vi kallar C/O Klostergården.

I den södra delen av Lund ligger Klostergården och kvarteren Snödrivan och Snöfoget. I området finns fyra niovåningshus och två tvåvåningshus, byggda 1965. Adresserna är Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4. De båda kvarteren har stora grönskande innergårdar med lekplatser och sittgrupper.

Husen är över 50 år gamla och är i behov av modernisering och underhåll. Vi genomför därför för ett stort ombyggnadsprojekt – C/O Klostergården (Care Of Klostergården).

Under 2020 och fram till nu har vi gjort ett flertal inventeringar och undersökt hur huset mår. Det har gjort att vi lärt känna husen bättre. Nu fortsätter arbetet med att fastställa vilka åtgärder som ska bli aktuella i ombyggnaden. I det arbetet väger vi samman den feedback vi fick under en workshop med de boende i husen och resultaten från våra inventeringar.

Mer information under vintern

Under vintern 2021/2022, hoppas vi ha klart vilka åtgärder som blir aktuella. Då vill vi gärna berätta mer för dig. Vid större ombyggnader som dessa vill vi gärna träffa dig – vi planerar just nu för informationsmöten. Vid detta tillfälle ges du även möjlighet att ställa dina frågor. Håll utkik – mer information om detta kommer skickas ut till dig som är berörd.

Vi har paus i HLU-arbeten

Då vi snart kommer inleda en större ombyggnad i ditt bostadsområde kommer vi tillfälligt att pausa det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet (HLU). Beroende på vilka åtgärder som blir aktuella kan det bli aktuellt att göra uppfräschning av din lägenhet i samband med ombyggnaden. Detta är något vi kommer återkomma till om och när det blir aktuellt.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att hör av dig till telefon 046-35 85 00 eller via mejl ombyggnad@lkf.se Vi ser fram mot ett bra samarbete under ombyggnadsprojektet!