Bildfilen heter: Gråvädersv K-N 3186.jpg

Ombyggnad och utveckling i Klostergården

I den södra delen av Lund ligger Klostergården och kvarteren Snödrivan och Snöfoget. I området finns fyra niovåningshus och två tvåvåningshus, byggda 1965. Adresserna är Sunnanväg 2 och Gråvädersvägen 4. De båda kvarteren har stora grönskande innergårdar med lekplatser och sittgrupper.

Husen är över 50 år gamla och är i behov av modernisering och underhåll. Vi genomför därför för ett stort ombyggnadsprojekt.

Under 2020 och fram till nu har vi gjort ett flertal inventeringar och undersökt hur huset mår. Det har gjort att vi lärt känna husen bättre. Nu fortsätter arbetet med att fastställa vilka åtgärder som ska bli aktuella i ombyggnaden. I det arbetet väger vi samman din feedback från workshopen och resultaten från våra inventeringar.

Stadsdelsutvecklingen tillsammans med Lunds kommun

Lunds kommun driver ett större projekt för Klostergården med stadsutveckling. Bland annat kommer Klostergården få en pendeltågsstation som kommer ge nya möjligheter för stadsdelen. LKF är en aktiv samarbetspartner i det projektet.

Mer information under sommaren

I början av sommaren 2021, hoppas vi ha klart vilka åtgärder som blir aktuella. Då vill vi gärna berätta mer för dig. Vid större ombyggnader som dessa vill vi gärna träffa dig – men med anledning av den rådande pandemin är inte det möjligt. Vi kommer istället göra en film så du får mer information om ombyggnaden och hur den kan komma att påverka dig. Vid detta tillfälle ges du även möjlighet att ställa dina frågor. Håll utkik – mer information om detta kommer skickas ut till som är berörd.

Vi har paus i HLU-arbeten

Då vi snart kommer inleda en större ombyggnad i ditt bostadsområde kommer vi tillfälligt att pausa det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet (HLU). Beroende på vilka åtgärder som blir aktuella kan det bli aktuellt att göra uppfräschning av din lägenhet i samband med ombyggnaden. Detta är något vi kommer återkomma till om och när det blir aktuellt.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att hör av dig till telefon 046-35 85 00 eller via mejl ombyggnad@lkf.se Vi ser fram mot ett bra samarbete under ombyggnadsprojektet!