Kvinna framför öppen dörr som man öppnar

Bokö och köpoäng

Att ställa sig i kö

  • För att kunna registrera dig, måste du ha fyllt 16 år.
  • Du registrerar dig på vår webb på Mina sidor
  • Du får en bekräftelse. Lösenordet + ditt personnummer använder du sedan för att logga in på Mina sidor.  Du kan också logga in med Mobilt BankID.

Samla köpoäng

Din kötid räknas från och med den dag du registrerar dig i bokön. Varje dag i kön omvandlas till en poäng. Poängen är personliga och knutna till det personnummer du registrerat. Köpoängen kan inte överlåtas till någon annan.

Alla lediga lägenheter erbjuds i kötidsordning till de sökande, som aktivt anmält sitt intresse för den aktuella lägenheten.

Förnya din plats i kön

Du måste förnya din köplats inom 365 dagar från det du registrerade dig eller senast förnyade din köplats. Om du inte förnyar inom denna tid stryks du ur kön.

Tänk på att det är ditt eget ansvar att förnya din köplats tid. Lägg gärna in en påminnelse i din kalender.

Förnyar gör du helt enkelt genom att logga in på Mina sidor. Förnyelsen registreras vid själva inloggningen. Du behöver inte ändra något, men kontrollera gärna att dina uppgifter fortfarande är korrekta. När du är inloggad på Mina sidor kan du under Köplats se vilket datum du senast måste förnya din köplats.

Tänk på att förnyelse inte kan ske på annat sätt än genom din egen inloggning. Det räcker alltså inte med att du skickar oss ett mail, ringer eller på annat sätt kontaktar oss.

Du stryks ur kön

När du tecknat hyresavtal på en LKF-lägenhet stryks du ur bokön. Du kan ställa dig i bokön igen och dina köpoäng börjar räknas från att det nya hyresavtalet börjar gälla. Du kommer att vara spärrad från att söka annan bostad de närmaste 12 månaderna.

Du stryks också ur kön när du sammanlagt tre gånger:

  • tackar nej eller inte svarar på ett erbjudande om visning. Observera att vid nyproduktion får du erbjudande men kan inte gå på visning innan du svarar på erbjudandet då lägenheten är under produktion. 
  • blir erbjuden lägenheten du först tackat ja till men därefter ångrar dig eller av annat skäl väljer att inte underteckna hyresavtal.

När det gäller kön till fordonsplatser stryks du ur kön om du endast en gång inte svarar eller tackar nej på ett erbjudande.

Har du strukits ur kön, kan du alltid anmäla dig på nytt om du så önskar. 

Befintlig hyresgäst

Har du ett gällande hyresavtal med LKF och står i vår bokö får du två köpoäng per dag. Den dubbla köpoängen räknas från dagen då ditt hyresavtal börja gälla.

När hyresavtalet upphör och du alltså inte längre står som kontraktsinnehavare på en lägenhet hos LKF, halveras köpoängen. Det är den totala insamlade köpoängen från första registreringsdatumet som halveras. Därefter så fortsätter köpoängen beräknas på vanligt sätt - 1 dag i kön = 1 köpoäng.