Bildfilen heter: kornknarren.jpg

Kornknarren, Stångby

Kvarteret Kornknarren planeras med trädgårdsstaden som ideal. I Stångby stationssamhälle ska bebyggelsen vara småskalig och innehålla olika former av boende samt ges en struktur som skapar goda förutsättningar för ett bra lokalklimat och en varierad upplevelserik rumslighet.

Utgångspunkten för utbyggnaden av Stångby stationssamhälle är att bebyggelsen ska vara småskalig och innehålla olika former av boende samt ges en struktur som skapar goda förutsättningar för ett bra lokalklimat och en varierad upplevelserik rumslighet. Bebyggelsen grupperas utifrån trädgårdsstadens struktur med låga hus, trädgårdar, traditionella gator, torg och parkrum.

Stångby

Stångby är ett gammalt stationssamhälle fem kilometer norr om Lund. Här bor du i en lummig idyll omgiven av åkrar, med bekvämt avstånd till stan. I byn finns förskolor, grundskolor, bibliotek, idrottshall, fotbollsplaner med mera. Byn har en egen pågatågstation, som ger goda pendlingsmöjligheter.

Bofakta

Ort: Stångby
Stadsdel: Västra Stångby
Bostadsområde: Kornknarren
Adress: Stationsvägen 8-14 Kornknarrsvägen 6, Fjädervägen 5, Rossings väg 1 och 5-13
Hustyp: Flerfamiljshus, 2 byggnader och 2 lokaler för bland annat restaurang. 4 radhus 2-plans.
Färdigställt/ombyggt år: 2023
Arkitekt: I gestaltningsskedet: Kanozi Arkitekter AB
Antal lägenheter: 68
Våningar: 3 våningar med vindslägenheter, radhus 2 våningar
Hiss: Ja
Förråd: Alla lägenhet har ett förråd om ca 2-4 kvm.
Parkering: I kvarteret finns två parkeringsytor, en mellan Rossings väg 1 och 5 samt en på Kornknarrsvägen. Det finns ytterligare en parkeringsyta nordväst om kvarteret Kornknarren. Parkeringsplatser finns att hyra och hyrs ut till sökande i vår fordonskö enligt gällande poängregler. Lediga p-platser publiceras på lkf.se. Observera att det inte finns lika många platser som lägenheter. Bilpool kommer att finnas i kvarteret. Laddstolpar kommer att finnas till vissa platser.
Cykelrum:
Barnvagnsrum:
Källsortering: I kvarteret finns ett gemensamt miljörum.
Hyresgästlokal:
Områdeskontor: