A decorative imagekornknarren.jpg

Kornknarren, Stångby

Kvarteret Kornknarren planeras med trädgårdsstaden som ideal. I Stångby stationssamhälle ska bebyggelsen vara småskalig och innehålla olika former av boende samt ges en struktur som skapar goda förutsättningar för ett bra lokalklimat och en varierad upplevelserik rumslighet.

Utgångspunkten för utbyggnaden av Stångby stationssamhälle är att bebyggelsen ska vara småskalig och innehålla olika former av boende samt ges en struktur som skapar goda förutsättningar för ett bra lokalklimat och en varierad upplevelserik rumslighet. Bebyggelsen grupperas utifrån trädgårdsstadens struktur med låga hus, trädgårdar, traditionella gator, torg och parkrum.

Stångby

Stångby är ett gammalt stationssamhälle fem kilometer norr om Lund. Här bor du i en lummig idyll omgiven av åkrar, med bekvämt avstånd till stan. I byn finns förskolor, grundskolor, bibliotek, idrottshall, fotbollsplaner med mera. Byn har en egen pågatågstation, som ger goda pendlingsmöjligheter.

Uthyrning

Alla lägenheter är uthyrda. Inflyttning kommer att ske under september 2023. Lediga lägenheter kommer att läggas ut på hemsidan och erbjuds till dig som står i vår bokö. Lägenheterna erbjuds till de sökande efter köpoäng.

Bilder från visningslägenheten

29 mars 2023 hade vi visning av en av treorna i kvarteret. Vi möblerade den för en nybliven barnfamilj. I höst planerar vi en visning av ett par lägenheter för allmänheten. 

Planritningar

Nedan hittar du planritningar per våningsplan för flerfamiljshusen. Du ser också var i huset respektive lägenhet ligger. I lägenhetslistan längre ner på sidan hittar du planritningar för respektive lägenhet och radhusen. Alla planritningar är i pdf så att du enkelt kan skriva ut vid behov. 

Kornknarrsvägen och Fjädervägen

Rossings väg 1 och Stationsvägen 12-14

Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.

Bofakta

Ort: Stångby
Stadsdel: Västra Stångby
Bostadsområde: Kornknarren
Adress: Stationsvägen 8-14 Kornknarrsvägen 6, Fjädervägen 5, Rossings väg 1 och 5-13
Hustyp: Flerfamiljshus, 2 byggnader och 2 lokaler för bland annat en restaurang med vedeldad pizzaugn. 4 radhus 2-plans.
Färdigställt/ombyggt år: September 2023
Arkitekt: I gestaltningsskedet: Kanozi Arkitekter AB
Antal lägenheter: 68
Våningar: 3 våningar med vindslägenheter, radhus 2 våningar
Hiss: Ja, i trevåningshusen
Förråd: Alla lägenhet har ett förråd om ca 2-4 kvm.
Parkering: I kvarteret finns två parkeringsytor, en mellan Rossings väg 1 och 5 samt en på Kornknarrsvägen. Det finns ytterligare en parkeringsyta nordväst om kvarteret Kornknarren. Parkeringsplatser finns att hyra och hyrs ut till sökande i vår fordonskö enligt gällande poängregler. Lediga p-platser publiceras på lkf.se. Observera att det inte finns lika många platser som lägenheter. Bilpool kommer att finnas i kvarteret. Laddstolpar kommer att finnas till vissa platser.
Cykelrum: JA, utomhusplatser samt cykelförråd med tak
Barnvagnsrum: Ja, i trapphuset på plan 2
Källsortering: I kvarteret finns ett gemensamt miljörum.
Hyresgästlokal: Nej
Områdeskontor: Gunnesbovägen 215
Adress Våning Rum Yta Hyra Planlösning/
Objektnr
Fjädervägen 5 2 1 Rum och kök F 30 5617 4531-05-0123
Fjädervägen 5 3 1 Rum och kök F 30 5617 4531-05-0133
Fjädervägen 5 4 2 Rum och kök F 65 8568 4531-05-0141
Fjädervägen 5 4 3 Rum och kök F 83 10332 4531-05-0142
Fjädervägen 5 3 3 Rum och kök F 84 10555 4531-05-0134
Fjädervägen 5 2 3 Rum och kök F 84 10555 4531-05-0124
Fjädervägen 5 3 3 Rum och kök F 74 9618 4531-05-0131
Fjädervägen 5 3 3 Rum och kök F 79 10015 4531-05-0132
Fjädervägen 5 1 3 Rum och kök F 79 10015 4531-05-0111
Fjädervägen 5 1 3 Rum och kök F 79 10015 4531-05-0112
Fjädervägen 5 1 3 Rum och kök F 84 10555 4531-05-0113
Fjädervägen 5 2 3 Rum och kök F 74 9618 4531-05-0121
Fjädervägen 5 2 3 Rum och kök F 79 10015 4531-05-0122
Fjädervägen 5 4 4 Rum och kök F 105 12494 4531-05-0143
Kornknarrsvägen 6 4 2 Rum och kök F 70 8965 4531-06-0141
Kornknarrsvägen 6 4 3 Rum och kök F 83 10332 4531-06-0142
Kornknarrsvägen 6 2 3 Rum och kök F 69 9221 4531-06-0124
Kornknarrsvägen 6 3 3 Rum och kök F 79 10015 4531-06-0131
Kornknarrsvägen 6 1 3 Rum och kök F 74 9618 4531-06-0111
Kornknarrsvägen 6 1 3 Rum och kök F 69 9221 4531-06-0112
Kornknarrsvägen 6 1 3 Rum och kök F 75 9697 4531-06-0113
Kornknarrsvägen 6 1 3 Rum och kök F 75 9697 4531-06-0114
Kornknarrsvägen 6 2 3 Rum och kök F 79 10015 4531-06-0121
Kornknarrsvägen 6 3 3 Rum och kök F 69 9221 4531-06-0134
Kornknarrsvägen 6 2 4 Rum och kök F 92 11462 4531-06-0122
Kornknarrsvägen 6 2 4 Rum och kök F 93 11541 4531-06-0123
Kornknarrsvägen 6 3 4 Rum och kök F 92 11462 4531-06-0132
Kornknarrsvägen 6 3 4 Rum och kök F 93 11541 4531-06-0133
Rossings väg 1 2 1 Rum och kök F 38 6038 4531-01-0122
Rossings väg 1 3 1 Rum och kök F 38 6038 4531-01-0132
Rossings väg 1 4 1 Rum och kök F 38 6038 4531-01-0142
Rossings väg 1 4 2 Rum och kök F 61 7965 4531-01-0141
Rossings väg 1 2 3 Rum och kök F 74 9618 4531-01-0121
Rossings väg 1 3 3 Rum och kök F 83 10332 4531-01-0133
Rossings väg 1 2 3 Rum och kök F 83 10332 4531-01-0123
Rossings väg 1 3 3 Rum och kök F 74 9618 4531-01-0131
Rossings väg 11 0 5 Rum och kök RS 107 13534 4531-11-0112
Rossings väg 13 0 5 Rum och kök RS 107 13534 4531-13-0112
Rossings väg 7 0 5 Rum och kök RS 107 13534 4531-07-0111
Rossings väg 9 0 5 Rum och kök RS 107 13534 4531-09-0111
Stationsvägen 12 2 1 Rum och kök F 36 5879 4531-12-0123
Stationsvägen 12 3 1 Rum och kök F 36 5879 4531-12-0133
Stationsvägen 12 4 2 Rum och kök F 70 9036 4531-12-0141
Stationsvägen 12 4 2 Rum och kök F 53 7258 4531-12-0142
Stationsvägen 12 3 3 Rum och kök F 76 9777 4531-12-0131
Stationsvägen 12 3 3 Rum och kök F 91 11110 4531-12-0132
Stationsvägen 12 1 3 Rum och kök F 76 9777 4531-12-0112
Stationsvägen 12 1 3 Rum och kök F 81 10245 4531-12-0113
Stationsvägen 12 2 3 Rum och kök F 76 9777 4531-12-0121
Stationsvägen 12 2 3 Rum och kök F 91 11110 4531-12-0122
Stationsvägen 12 1 4 Rum och kök F 97 12002 4531-12-0111
Stationsvägen 12 2 4 Rum och kök F 98 12081 4531-12-0124
Stationsvägen 12 3 4 Rum och kök F 98 12081 4531-12-0134
Stationsvägen 14 1 1 Rum och kök F 36 5879 4531-14-0114
Stationsvägen 14 2 1 Rum och kök F 36 5879 4531-14-0122
Stationsvägen 14 3 1 Rum och kök F 36 5879 4531-14-0132
Stationsvägen 14 4 2 Rum och kök F 70 9036 4531-14-0141
Stationsvägen 14 4 2 Rum och kök F 71 9044 4531-14-0143
Stationsvägen 14 3 3 Rum och kök F 79 10015 4531-14-0134
Stationsvägen 14 4 3 Rum och kök F 83 10332 4531-14-0142
Stationsvägen 14 2 3 Rum och kök F 79 10015 4531-14-0124
Stationsvägen 14 1 3 Rum och kök F 75 9697 4531-14-0111
Stationsvägen 14 1 3 Rum och kök F 75 9697 4531-14-0112
Stationsvägen 14 1 4 Rum och kök F 98 12081 4531-14-0113
Stationsvägen 14 2 4 Rum och kök F 94 11620 4531-14-0123
Stationsvägen 14 2 4 Rum och kök F 98 12081 4531-14-0121
Stationsvägen 14 3 4 Rum och kök F 98 12081 4531-14-0131
Stationsvägen 14 3 4 Rum och kök F 94 11620 4531-14-0133