Andrahandshyresgäster

När du är den som ska hyra en lägenhet i andrahand hos oss

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Behandla och ta ställning till ansökan om andrahandsuthyrning

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att hantera ärenden om andrahandsuthyrning. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte godkänna andrahandsuthyrning.