LKF ska bygga nytt kontor på Brunnshög

I takt med vårt ökade bostadsbyggande har vår organisation vuxit och vi börjar bli trångbodda i de nuvarande kontorslokalerna på Lilla Tvärgatan 21 och på Magistratsvägen 23 i Lund.

Därför har vi ansökt hos Lunds kommun om markanvisning för den blivande fastigheten Skymningen 5 på Brunnshög där vi planerar att bygga ett nytt LKF-kontor. Tid för projektering och produktion beräknas till 4 – 5 år.

Vi vill samla våra medarbetare på moderna och funktionella kontorsytor för att på så sätt kunna utveckla och effektivisera vårt arbete med bland annat nyproduktion, förvaltning och kundservice. Tanken är att den nya byggnaden ska innehålla både kontorslokaler för eget behov samt hyresbostäder till intresserade i vår bostadskö.

 - Med dagens byggtakt växer företaget snabbt. Detta är ett första steg mot att hitta en lösning på vårt framtida lokalbehov. Med en placering på Brunnshög, nära den nya spårvagnshållplatsen, kan vi medverka till att utveckla Lunds nya stadsdel. Samtidigt skulle ett nytt kontor med en sådan placering ge en god tillgänglighet för besökande och hyresgäster, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

2017-01-03 10:00:00