LKF avslutar byggprojekt till lägre kostnad än kalkylerat

Under 2017 har LKF avslutat de fyra stora byggprojekten Linero torg, Fossilen, Snickaren och Arkivarien . Foto: Klas Andersson och LKF. Under 2017 har LKF avslutat de fyra stora byggprojekten Linero torg, Fossilen, Snickaren och Arkivarien . Foto: Klas Andersson och LKF.

Under 2017 har LKF avslutat de fyra stora byggprojekten Linero torg, Fossilen i Södra Råbylund, Snickaren på Väster samt Arkivarien i centrala Lund.

Totalt omfattar projekten 439 nya bostäder. LKF har därmed färdigställt långt fler bostäder än tidigare under ett år. Dessutom hamnar glädjande nog slutnotan nästan 40 miljoner kronor under den kalkylerade byggkostnaden på 911 miljoner. Alla projekt har genomförts inom ursprunglig kalkylerad kostnad.

Under byggtiden har vi också fått beslut om investeringsstöd, vilket gör att vi nu kan bokföra projekten till 121 miljoner under ursprunglig budgeterad nivå. Investeringsstödet innebär dessutom att våra hyresgäster i de nyproducerade bostäderna har fått en lägre hyra än vad som var tänkt från början.

- En av faktorerna för det goda resultatet är att vi på LKF har en egen byggavdelning med duktiga medarbetare som har en mycket viktig roll i våra byggprojekt. Detta gör att vi har mycket bra kontroll på hela byggprocessen, säger LKFs byggchef Peter Ovenlund.

- Jag är mycket glad för att vi kan uppfylla ett av våra viktigaste mål, att förse lundaborna med fler prisvärda hyresrätter än något tidigare år, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

2018-02-06 10:38:10