LKFs hyresgäster trivs i sitt hem – även under Corona

400 slumpvisutvalda hyresgäster i olika bostadsområden i Lund fick möjlighet att svara på frågor kring hur de uppfattat LKFs arbete under våren och sommaren sedan Covid-19 bröt ut.

- Denna undersökning är av mindre omfattning än den årliga kundenkäten vi skickar ut, men den ger ändå en signal om vad vi behöver jobba mer med, samtidigt som den ger många av våra medarbetare en klapp på axeln för väl genomfört arbete, säger Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF.

Undersökningen är genomförd av AktivBo och resultatet jämförs med 35andra bostadsbolag i Sverige. Resultatet visar att våra hyresgäster fortsätter att trivas bra i sitt hem, trots pandemin. Hela 93% trivs i hemmet, jämfört med 89% som var snittet i Sverige.

- Vi är väldigt nöjda över det resultatet, speciellt nu när många av våra hyresgäster är hemma mer nu så känns det bra att ha fortsatt höga siffror på trivseln, menar Sandra af Forselles.

Även för den totala sammanställningen för hur LKF hanterat situationen – det som AktivBo kallar krishanteringsindex, står vi oss väl i jämförelse med resten av de medverkandebostadsbolagen. Både lokalhyresgäster och bostadshyresgäster tycker att det har fungerat väl att ha LKF som hyresvärd under Coronapandemin. I frisvaren går det att läsa bland annat att man uppskattar försiktighetsåtgärder och de insatser som LKF gjort.

- Totalt har vi enligt de tillfrågade hanterat situationen bra, vi får en hög värdering på det sammanlagda resultatet, vilket är roligt att se. Vi har försökt hitta vägar för att lösa våra uppdrag på ett tryggt och säkert vis, inte minst när vi har gjort hembesök i samband med felanmälningar, menar Sandra af Forselles.

Mer och tydligare information om hur vi på LKF arbetar
Som i de flesta undersökningar, så finns även möjlighet till förbättring. Till exempel när det kommer till att vi skulle behöva bli tydligare i vår information kring hur vi arbetar under denna situation.

- Bra kan alltid bli bättre, vi ser till exempel möjlighet till ytterligare ökad information, kanske mer i digital form för att hålla den aktuell för våra kunder, menar Sandra af Forselles.

Några av de som svarade på undersökningen hade också funderingar kring städningen – ett omtalat ämne i den rikstäckande undersökningen med tanke på pandemin.

-Vi är noga med att följa branschens rekommendationer. Men vi valde ändå att utöka frekvensen av lokalvård i våra kategoriboende, 55+, 65+ och 70+. Här bor många i riskgrupperna, så där har vi dubblat det antal gånger per vecka vi städar ytor som man ofta tar på, till exempel räcken, dörrhandtag, hissknappar, avslutar Sandra af Forselles.

2020-09-10 10:34:22