Xplorion i Lund koras till årets Klimatsmarta boende av Sveriges Allmännytta

I mitten syns Xplorion, LKFs klimatsmarta innovationsprojekt i Brunnshög i Lund. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall I mitten syns Xplorion, LKFs klimatsmarta innovationsprojekt i Brunnshög i Lund. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall

Branschorganisation Sveriges Allmännytta belönar Xplorion med den prestigefyllda utmärkelsen. Xplorion har tagit ett viktigt steg inom branschen mot ett klimatsmart boende, menar juryn.

Upptäck Xplorion på www.lkf.se/xplorion

- Vi på LKF ville visa vägen för framtidens boende, med gemenskap och hållbarhet i fokus. För oss handlar Xplorion om att skapa livskvalité, klimatsmarta lösningar och hållbart byggande av hög kvalité på lång sikt, berättar Lena Nordenbro, Hållbarhetschef på LKF.

Utmärkelsen är ett betyg på att vi uppfyllt vår mål och flyttat fram vår position inom hållbarhethet och klimatsmart boende inom Sveriges allmännytta.

Nytt sätt att bygga, leva och samverka

I Xplorion utmanar vi vårt sätt att bygga och vi utmanar också den traditionella livsstilen hos hyresgästen.

Framstegen och lösningarna i Xplorion hade inte varit möjliga utan samverkan med andra.

Partners

Förutom samverkan internt så har samverkan även skett med flera externa parter, som Trivector och OurGreenCar kring mobilitetslösningar samt Kraftringen kring det världsledande värmesystemet, berättar Lena Nordenbro, hållbarhetschef.

Ambitionen och arbetssättet, ”tillsammans för en klimatsmart vardag” bär vi nu med oss när våra hyresgäster har flyttat in och vi gemensamt med dem vill fortsätta utveckla och anpassa lösningarna så de ger ännu mer värde, berättar Lena.

Vi delar med oss av det vi lärt oss

- Vi välkomnar andra bolag att höra av sig till oss för att få ta del av vårt material, processer, lärdomar så här långt och framtida utvärderingar, berättar Dennis Kerkhof, byggprojektledare inom LKF som lett projektet.

Klimat- & energikicken 2020

Totalt har fem allmännyttiga bolag belönats i olika kategorier för sina klimatinnovativa idéer och därmed tagit viktiga steg i riktning mot en mer klimatsmart allmännytta. Förutom LKF utsågs vinnare i fyra andra kategorier.

Priserna delades ut på Klimat- & energikicken den 24 november som i år skedde digitalt.

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 181 medlemsföretag som tillsammans har närmare 690 000 lägenheter.

Viable Cities

Xplorion, som projektet, har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Kontakt:

Lena Nordenbro
Hållbarhetschef
Tel. 046 - 35 85 64
lena.nordenbro@lkf.se

Dennis Kerkhof
Byggprojektledare
Tel. 046 - 35 85 14
dennis.kerkhof@lkf.se

Håkan Nilsson
Fastighetschef Öster
Tel. 046 - 35 85 07
hakan.nilsson@lkf.se