LKFs lokalhyresgäster bland de mest nöjda i Sverige

Pigga Peggys skor är en av LKFs lokalhyresgäster som svarat i vår enkät om hur vi som hyresvärd fungerar. Pigga Peggys skor är en av LKFs lokalhyresgäster som svarat i vår enkät om hur vi som hyresvärd fungerar.

Bland LKFs hyresgäster finns cirka 20 000 bostadshyresgäster. Men vi har även drygt 130 lokalhyresgäster – butiker, restauranger, caféer, frisörer, med flera. För att ta reda på hur våra lokalhyresgäster upplever vår service som hyresvärd så skickades en digital enkät ut till alla, undantaget äldreboende och gruppbostäder som Lunds kommun hyr av oss

I resultatet kan vi se att kundnöjdheten bland de som hyr lokal hos oss är hög. Ett resultat där 93,3 % av våra hyresgäster är nöjda. Och på frågor som rör vår profil hamnar LKF bland de 25% bästa bolagen i Sverige.

- Det är oerhört bra siffror som vi ska vara stolta över, inte minst i dessa påfrestande tider, där vi som hyresvärd verkligen har försökt att möta upp kundernas behov och ha en löpande dialog om deras verksamheter, menar Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF

98% kan rekommendera LKF som hyresvärd – 100% nöjda med vårt miljöarbete
En annan siffra som står ut är de som kan tänka sig att tala väl om- och rekommendera LKF som hyresvärd. Där säger nästan alla tillfrågade – 98,1% att de kan rekommendera oss. Branschsnittet i Sverige på denna fråga bland lokalhyresgäster ligger på 88%.

- Att man har gott att säga om oss och kan rekommendera oss för fler är det allra bästa betyget, det känns väldigt roligt, säger Sandra af Forselles.

Full pott bland de tillfrågade får LKF för sitt miljöarbete, där hela 100% av hyresgästerna är nöjda och 91,9% anser sig ha bra eller mycket bra möjligheter att agera miljömedvetet i sina lokaler.

Utvecklingspotential kring felanmälningar – snabbare återkoppling en nyckel till bättre resultat
Som alltid i kundundersökningar så ser vi även vad vi kan göra bättre framöver. Vi har fått respons på att felanmälan och åtgärder kopplat till detta kan bli bättre.

- Att få indikationer på var vi har vår utvecklingspotential är toppen, vi ska titta närmare på hur vi kan bli bättre på att kommunicera kring åtgärdande av fel och undersöka vad vi kan göra angående reparationer inom rimlig tid.

- Naturligtvis ska eventuella fel i lokalen ses över så snart det är möjligt och ske i samråd med vår lokalhyresgäst, avslutar Sandra af Forselles.