Karta över Häradsvägen

Häradsvägen, Norra Fäladen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)

61
Antal lägenheter
36
Antal fordonsplatser
Läge Norra Fäladen
Bostadstyp Flerfamiljshus och 6 radhus
Byggstart 2024
Inflyttning 2026