Karta över Häradsvägen

Häradsvägen, Norra Fäladen

På Häradsvägen i norra Lund planerar vi att bygga nya flerfamiljshus.

  • Läge: Häradsvägen, Norra Fäladen
  • Antal lägenheter: cirka 60 st
  • Bostadstyper: Flerfamiljshus och radhus
  • Planerad byggstart: 2023
  • Planerad inflyttning: 2025

(Med reservation för ändringar. Uppgifterna kommer successivt att uppdateras under planerings- och byggprocessen.)