Inkommande e-post

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Hantering av inkommande & utgående e-post

 

  • E-post
  • Personuppgifter som avsändaren väljer att lämna i e-postmeddelandet

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av berättigat intresse och nödvändig för att LKF ska kunna skicka ut, ta emot och hantera inkommande e-post.