Visselblåsartjänst

Om du som medarbetare, förtroendevald, arbetssökande eller i annat arbetsrelaterat sammanhang fått ta del av information om allvarliga missförhållanden inom LKF, kan du använda vår visselblåsartjänst för att slå larm om detta. Rapportering kan göras konfidentiellt eller anonymt.

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Rapportera om ett missförhållande som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

 

·       Namn

·       Telefonnummer

·       IP-adress

·       Andra uppgifter som den registrerade väljer att lämna

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av rättslig förpliktelse.