Brandsäkra din lägenhet

Med rätt kunskaper kan de flesta bränder i hemmet undvikas.

Det finns små och enkla åtgärder som du kan göra för att få en säker boendemiljö. Här har vi samlat lite tips till dig som hyresgäst.

I lägenheten

  • Kolla regelbundet att din brandvarnare fungerar. Kontakta din områdesvärd om den inte fungerar. Få en gratis SMS påminnelse så du inte glömmer testa den.
  • Håll rent vid spis, spisfläkt och i elektriska apparater för att förebygga brand.
  • Rengör dina vitvaror, framför allt bakom dem där damm och smuts samlas.  
  • Ta alltid bort ludd från luddfiltret efter användning av torktumlare.
  • Se till att dina elkontakter är hela och rena, samt att sladdar inte är klämda eller skadade.
  • Håll alltid levande ljus under uppsikt. Innan du lämnar din bostad eller går och lägger dig, titta igenom din bostad så att inga ljus är tända eller elektriska apparater är på.
  • I gemensamma utrymmen

  • Genom att hålla vind, källare och garage låsta minskas risken för anlagda bränder.
  • Barnvagnar och andra tillhörigheter ska inte förvaras i trapphus eller gemensamma lokaler.  Upptäcker vår personal brandfarliga föremål i gemensamma utrymmen, trapphus, källare eller vindsgångar omhändertas dessa och återfås efter kontakt med ditt områdeskontor.
  • Rullatorer och annat som inte är brännbart får endast förvaras i trapphus och gemensamma utrymmen om de inte försvårar in- och utrymning. Vår områdespersonal avgör om de står i vägen eller inte.