Brand på Sunnanväg

Mitt på dagen 12/1 upptäcktes en brand i ett kök i en av våra lägenheter på Sunnanväg. Ingen person kom till skada och Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden.

Grannar och närboende kan ha upplevt röklukt i sina hem och i trapphus. Vi planerar nu för sanering och återställning av lägenheten – ett arbete som påbörjas inom kort.

 

Vi på LKF har även informerat de närboende om händelsen.