Bildfilen heter:

Hage är en trädgård för stilla vila och en plats att umgås på – för de som bor och verkar i Brunnshög men också för dig som söker en utflykt. Foto: Kasper Dudzik

Hage i Brunnshög får Lunds stadsbyggnadspris

LKF gratulerar Brendeland & Kristoffersen Arkitekter och Domkyrkorådet som får Lunds stadsbyggnadspris 2021. Hage är en trädgård omgärdad av en vacker mur i ljust tegel på tre sidor – tänkt som en plats för de som bor och verkar på Brunnshög. Bland övriga nominerade hittar vi LKFs nya kvarter Kryptan i Södra Sandby.

I norra Brunnshög, på Domkyrkans område Råäng finns Hage. En trädgård som kommer fyllas med grönska. Hage är en plats tänkt för både de som bor och arbetar på Brunnshög men också de som söker en utflykt.

Trädgården omgärdas av en fin tegelmur på tre sidor. Det ljusa teglet är återbrukat från en före detta syltfabrik i Åstorp. Mot den fjärde sidan, mot öster, finns bord och bänkar som skyddas av ett tak i stål. Just nu står Hage ensam på sin plats men när området utvecklas med bostadshus i närheten kommer Hage att kunna bjuda på en stilla plats för vila men också en plats att umgås på.

Foto: Kasper Dudzik

–  Det är normbrytande och kaxigt att Domkyrkorådet som projektutvecklare för vår nya stadsdel väljer att lägga initialt fokus på det offentliga rummet. Att etablera en social mötesplats långt innan vägar och byggnader är byggda är unikt säger Hans Juhlin, juryns ordförande och Lunds stadsbyggnadsdirektör.

Foto: Kasper Dudzik

Juryns motivering  

Lunds stadsbyggnadspris 2021 tilldelas projekt Hage – en del i Domkyrkorådets satsning Råängen där ögat riktas mot hur arkitektur och offentlig konst kan bidra till att skapa dialog och nyfikenhet kring stadsutveckling ur ett humanistiskt perspektiv. 

En unik och framåtsyftande arkitektonisk komposition har växt upp i en stadsdel som ännu är i sin begynnelse. Vi har fått ett vackert uterum och trädgård på Brunnshög.  

Att någon vågar och vill uppföra en markör över människans behov av möten, sinnlighet, ro och kontemplation i en mångfasetterad stadsdel som ännu inte riktigt finns, rimmar väl med Lunds vision. 

Varma gratulationer till Domkyrkorådet och dess ansvariga Mats Persson och Lena Sjöstrand som i samarbete med de norska arkitekterna Geir Brendeland och Olav Kristoffersen visar att nyskapande, goda idéer föds i Lund.

LKFs nybyggnation Kryptan en av de nominerade 

Från LKF var Möller Arkitekter nominerade för kvarteret Kryptan i Södra Sandby till stadsbyggnadspriset. Kvarteret ligger centralt i Södra Sandby och har bland annat 50 nya lägenheter med hyresrätt, ett nytt bibliotek, en ny vårdcentral, en restaurang och en frisör. Men sin robusta småstadsarkitektur skapar kvarteret helt nya kvaliteter i centrum både med sina funktioner och utformning.

Lunds stadsbyggnadspris 

Stadsbyggnadspriset instiftades av LKF som en gåva till Lunds kommun då staden firade sitt 1000 årsjubileum. Priset delades ut 1990 för första gången. Prissumman är på 30 000 kronor.