Bildfilen heter:

Nu börjar planeringen för kvarteret Cumulus i Klostergården

Nu har vi kommit ett steg närmre byggstarten av kvarteret Cumulus på norra Klostergården. Igår antog byggnadsnämnden på Lunds kommun den nya detaljplanen för det nya kvarteret.

Igår, torsdag 17 november tog byggnadsnämnden beslut om nya detaljplanen för kvarteret Molnet och Stormen i Klostergården. Vi kan nu börja planeringen för 100 nya lägenheter med hyresrätt med ett attraktivt läge i Lund. Byggstart är preliminärt under 2024 och inflyttning 2027.

221118-02_webb.jpg

Idag består kvarteret till mesta del av parkeringsytor och andra asfalterade ytor där det tidigare låg ett gatukök och bensinmack. Med den nya bebyggelsen i kombination med ombyggnaden av utemiljön skapar LKF en mer inbjudande och tryggare plats med en grön innergård och mötesplatser för ett mer levande gaturum.

Vi tar till vara barns förutsättningar och skapar en bra miljö där de kan växa upp, med tillgång till ytor för lek och närhet till Klostergårdsfältets möjligheter för rekreation.

Med det nya bostadskvarteret och ombyggnaden av utemiljö och gaturummet kommer vi även öka tryggheten i området. Det blir smalare körbanor och mer plats för gång- och cykeltrafikanter. Vi skapar även mötesplatser, för nya och befintliga boenden, som ger ett mer levande gaturum.

221118-03_webb.jpg

Området består idag mest av parkeringsytor och andra asfaltsytor som inte utnyttjas och som är utsatt för högt buller. Här har förslaget tagit hänsyn till barns intressen, behov och sitaution i enlighet med barnkonventionen. I kvarteret kommer barn i området ge förutsättningar för en bra miljö med tillgång till ytor för lek och en grön innergård. Dessutom tillgång till Klostergårdsfältets möjligheter till lek och rekreation.  

221118-04_webb.jpg

I kvarteret bredvid kommer HSB att bygga kvarteret Stormen som kompletterar LKFs kvarter.