Vi vill bli ännu bättre på att kommunicera – tyck till i vår enkät!

Idag, 4 februari, har vi har skickat ut en enkät till dig som bor hos oss, där vi vill lyssna på hur du föredrar att kommunicera med oss på LKF.

Enkäten skickas ut via e-post och avsändare är AktivBo, samma företag som hjälper oss att göra den övergripande kundundersökningen. Tanken är att dina svar ska hjälpa oss att på bästa sätt anpassa informationen och kommunikationen från oss i stort och smått – och se över hur vi kan bli ännu bättre på att kommunicera.

Vi tar tacksamt emot dina svar – det ska bli spännande att höra vad du som bor hos oss tycker om vår kommunikation till dig och hur vi kan utveckla vårt arbete.