Din nya hyra för 2023 är klar

Hyresförhandlingen för våra drygt 11 000 bostäder är klar. Den nya hyran börjar gälla från den 1 februari 2023.

LKF och Hyresgästföreningen är överens om nya hyror för 2023, både för bostäder samt parkerings- och garageplatser. Hyresjusteringen omfattar merparten av våra bostäder. 

Överenskommelsen innebär att: 

  • Lägenheter med varmhyra höjs med 4,75 %. 
  • Lägenheter med kallhyra (exklusive värme) höjs med 2,85 %.  
  • I lägenheter i nyproduktionen varierar hyresjusteringen mellan 0 % och 4,75 %. 
  • Kostnaden för varmvatten höjs med 5 kr per kubikmeter för de lägenheter där förhandlad hyra inte inkluderar varmvatten. Ny kostnad för varmvatten blir 55 kr/kubikmeter. 

Din nya hyra ser du som vår hyresgäst på hyresavin från och med februaris hyra 2023. 

Ny hyra även för parkeringar och garageplatser

Även hyran för parkerings- och garageplatser höjs från den 1 februari 2023. Hur stor din höjning blir för din parkerings eller garageplats beror på var i Lunds kommun parkeringen/garaget ligger och vilken efterfrågan det finns på liknande p-platser/garageplatser i närområdet. 

Den nya hyran för din parkerings- eller garageplats ser du på hyresavin för februari månad.  

Varför höjer ni hyrorna varje år

Vi har full respekt och förståelse för att läget i omvärlden är påfrestande ekonomiskt för många, inte minst våra kunder. Och så är det även för oss som bolag. Vår ambition är att balansera omtanke för våra hyresgäster med vårt ansvar att hålla en ekonomisk balans för de kostnadsökningar vi står inför. Något som inte bara drabbar oss, utan hela samhället.  

För oss är det viktigt att kunna fortsätta att ge god service, underhålla och förvalta våra fastigheter med hög kvalitet så du ska kunna bo bra hos oss.    

Mer information om din nya hyra

Vi informerar på flera olika sätt om hyran för 2023, på vår hemsida lkf.se, via e-post till dig, på Minasidor och som bilaga till din hyresavi för februari 2023. 

Om du har frågor om din nya hyra kan du alltid vända dig till vårt kundcenter, kundcenter@lkf.se eller 046 - 35 85 0  

Frågor och svar om hyreshöjningen

Här finns svaren på de vanligaste frågorna vi får angående hyreshöjningen.