Bildfilen heter:

Här växer en våning upp på bara två veckor!

Efter att alla installationer är på plats gjuts golv och väggar med klimatförbättrad betong. Väggen och fönster monteras ihop på en fabrik, sedan lyfts hela byggelementet på sin plats här på Brunnshög i Lund. Därför tar det bara 2 veckor att färdigställa en våning!

Två gubbar meckar med att sätta fast väggen i lyftkranen. Och en tredje man styr kranen. Bara tre personer behövs för att lyfta in de förbyggda väggarna på plats.

Varför bygger man inte så i alla byggprojekt? Enligt platschefen Daniel Widtfelt på HA Bygg beror det på priset på material. Ibland är det billigare att gjuta allt på plats och ibland är prefabricering mer kostnadseffektiv.

En fördel är att huset blir tätt tidigare, berättar vår egen byggprojektledare Helena Nilsson. Det gör att man kan sätta i gång värmen för att torka betongen och få ut fukten ur husen.

Här på Mariehus blir det stora hyreshyreslägenheter och ett stenkast därifrån bygger vi Colive delningsbostäder i samma takt. Där blir det lägenhetshubbar för den som är ung vuxen och är i början av sin boendekarriär och gillar det sociala livet och ett bekymmerfritt boende.

All LKFs nyproduktion hittar du på www.lkf.se/nyproduktion

03 (2).jpg

Foto: Michael Svensson / LKF