LKFs Xplorion i Lund utsedd av Byggindustrin till Årets bygge 2021

Byggindustrin har utsett det huset Xplorion till “Årets bygge” i kategorin Bostad. Xplorion är ett hus som är byggt för att underlätta i hyresgästernas vardag och ge kunderna förutsättningar att leva klimatsmart. Samverkan med andra har resulterat i innovativa lösningar. Här finns exempelvis bara behov av en enda parkering, för poolbilen - för alternativ till den ägda bilen finns.

Årets bygge är byggbranschens stora festlighetsdag, ett tillfälle att fira och uppmärksamma det fantastiska utvecklingsjobb som görs i Sverige.

Juryns motivering:

”Hållbarhetspionjär i Lund blir Årets Bygge 2021 i kategorin bostäder: Med egenproducerad el, elbilspool, flexibel planlösning, behovsstyrd ventilation och överskottsvärme från intilliggande forskningsanläggningar visar det här projektet vägen framåt för hållbart bostadsbyggande, och att det lönar sig att tänka långsiktigt.

- Stort tack för vinsten! Och stort tack till Lunds kommun och Brunnhögsgruppen i Lund som nominerade oss!, berättar Håkan Nilsson, fastighetschef på LKF som varit en av initiativtagarna av innovationssastningen.

- Det är verkligen stort för oss! Med Xplorion ville vi visa vägen för framtidens byggande och boende genom ett innovativt tänk när vi bygger i Lund. Utan samarbete med andra aktörer hade det inte varit möjlig!

Med Xplorion vill vi skapa ett nytt sorts boende för hyresgästen genom ett innovativt tänk när vi bygger i Lund. Xplorion är ett gemenskapsboende med klimatsmarta lösningar som underlättar i vardagen. Allt för att hyresgästen ska kunna leva bilfritt, hållbart, klimatsmart och enligt “Sharing is caring”-principen.

- Förutom samverkan internt så har samverkan även skett med flera externa parter, som EC2B, Trivector och OurGreenCar kring mobilitetslösningar samt Kraftringen kring det världsledande värmesystemet, berättar Håkan.

- Entreprenören som byggt huset är Byggnadsfirman Otto Magnusson och arkitekten är Liljewall Arkitekter medan Kamikaze Arkitekter var de som tog fram bygghandlingarna.

- Ambitionen och arbetssättet, ”tillsammans för en klimatsmart vardag” bär vi nu med oss tillsammans med våra hyresgäster. Vi ska nu tillsammans med dem fortsätta att utveckla och anpassa lösningarna så de ger ännu mer värde, berättar Håkan.

Vi delar med oss av det vi lärt oss

- Vi välkomnar andra bolag att höra av sig till oss för att få ta del av vårt material, processer, lärdomar så här långt och framtida utvärderingar.

Viable Cities

Xplorion, som projektet, har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.