Bildfilen heter:

Torbjörn, Jesper och Nikolas träffade du som var med på första informationsmötet för ombyggnaden av Klostergården.

Rapport från första informationsmötet för C/O Klostergården

Stort tack till dig som medverkade vid våra informationsträffar. Här kommer en sammanställning av det vi informerade om på första informationsmötet. Vi hade delat upp träffarna på fyra kvällar, 30:e och 31:e mars samt 6:e och 7:e april. Du som inte hade möjlighet att delta – nedan har vi sammanställt det vi pratade om. Nästa informationsmöte planerar vi till någon gång under maj månad – vi återkommer med inbjudan så snart vi har ett exakt datum.

LKF har valt att satsa på bostadsområden som byggdes under 60- och 70-talet då de börjat bli i stort behov av underhåll och få en standard som motsvarar dagens krav. Först ut i denna satsning var Linero. Ombyggnaden på Linero avslutades under förra året och nu är det dags för Klostergården!  

Vi har under många år gjort punktinsatser i kvarteren men nu behöver vi göra en mer omfattande renovering och omvårdnad av våra hus på Klostergården.  

Vi smygstartade redan 2020 då vi bjöd in dig till en workshop. Det för att ta reda på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre i bostadsområdet. Vi frågade allt från hur du trivdes i din lägenhet till din utemiljö. Från dina och dina grannars svar har vi tagit fram en vision med projektet och projektnamnet Care of Klostergården (C/O Klostergården). Vårt Klostergården ska bli ännu bättre med fokus på att du som bor i området ska må bra och känna dig trygg, trivas och vilja bo i området samt underlätta för dig att leva klimatsmart.

Preliminär plan för projektet. Fas 1 inleds i sommar med ombyggnad av förråd. Fas 2 i början av 2023 fram till 2024 med renoveringen av husen på Sunnanväg och Fas 2 2024-2025 med Gråvädersvägen.

Bilden ovan visar vår preliminära projektplan. Klicka för att förstora bilden.

Under pandemin och fram till nu har vi gjort ett flertal inventeringar och undersökt hur huset mår. Vi har bland annat gjort interna utredningar där vi undersökt hur förbrukningen av el, värme och vatten är i huset, hur många försäkringsskador som inkommit, vilken felanmälan som är mest förekommande, feedback från intern personal som arbetar med driften. 
 
De områdena vi tittar vidare på fönster, väggar, uppvärmning, ventilation, elen i fastigheten och lägenheten, hissarna, köken, trygghetsåtgärder för gemensamma ytorna och utemiljön. För att hitta rätt åtgärder väger vi samman den feedback vi fick från dig och dina grannar under workshopen 2020 och resultaten från våra inventeringar. 
 
Bilderna nedan visar hur du tycker att huset mår och vad våra tekniska konsulter sagt.

Bild med pratbubblor för vad du som hyresgäst har tyckt om husen och vad det kan upplevas för problem

Bild med pratbubblor om vad byggkonsulterna kommit fram till efter inventering av husen.

Nu fortsätter vårt arbete att hitta rätt strategi och åtgärder som ska ingå i projektet C/O Klostergården. När vi ses i maj hoppas vi kunna berätta mer exakt vilka åtgärder som ska göras och hur ombyggnaden kommer påverka dig. 
 
För att du ska hålla dig uppdaterad om allt spännande som händer i C/O Klostergården är det viktigt att du har uppdaterat dina kontaktuppgifter på Mina sidor. Logga in på mina sidor redan idag och se så vi har aktuell kontaktinformation till dig. 

Förråd – bättre och säkrare förråd redan i sommar

Ett första steg i C/O Klostergården är att förbättra förråden i höghusen. Idag är förråden av äldre modell med hönsnät. Vår årliga hyresgästenkät har visat att förrådsäkerheten har minskat med 10 procent den senaste tiden. Samtidigt behöver vi organisera upp så att varje hyresgäst har sitt källarförråd i anslutning till sitt trapphus.

Upprustningen innefattar att vi ska organisera och bygga om alla källarförråd med mer robusta galler för att öka säkerheten. Just nu är projektet ute på upphandling som förväntas vara klar i slutet av april. Efter det kommer vi få en mer detaljerad tidplan från entreprenören.

Etappindelningen

  • Etapp 1 – Sunnanväg byggs om maj - augusti
  • Etapp 2 – Gråvädersvägen byggs om juli – september 

Arbetena planerar att ta 1–3 veckor från rivning av de gamla till inflytt i de nya förråden. För att förrådsprojektet ska genomföras säkert och undvika stölder och skadegörelse behöver förrådet tömmas tillfälligt.

Du som hyresgäst är ansvarig för dina ägodelar vilket gör att du själv får förvara dina tillhörigheter under tiden arbetena pågår.

Vi har placerat en container i området för att underlätta för dig som vill passa på att rensa i ditt källarförråd. Vi har även fått frågan om vi kan hitta en lösning för att skänka saker man inte vill ha kvar. Vilket bra initiativ - Vi tittar på denna möjlighet och hoppas kunna hitta en lösning.

Hej från projektorganisationen

Under ombyggnaden kommer du träffa flera personer från LKF som arbetar med projektet. Om du är mer nyfiken vem projektgruppen är som arbetar med projektet kan du se vår presentationsfilm nedan.

Hoppas vi ses på nästa möte!

Med vänlig hälsning från oss i Projektgruppen för C/O Klostergården