En stege som står lutad mot en vägg, en röd hjälm hänger från ett av stagen.

Tack för ditt hyresgästgodkännande

Nu har vi fått in nästan alla påskrivna godkännande från er hyresgäster för den kommande ombyggnaden och de standardhöjande åtgärderna. Av nästan 500 avtal saknar vi idag bara ett fåtal.

Flera hyresgäster har frågat vad som händer med renoveringen om LKF saknar godkännande från några av de boende i Klostergården och vad som händer i en hyresnämnd. Det vi vill gärna redovisa.

Vad händer nu? 

  1. LKF söker tillstånd från hyresnämnden att få genomföra åtgärderna i husen och i lägenheterna. 
  2. Hyresnämnden kommer att kalla de hyresgäster som inte skrivit under LKFs godkännande till nämndens möte där frågan om tillstånd kommer att tas upp. Hyresgästen kan också välja att godkänna ombyggnaden till hyresnämnden redan innan mötet om den vill.

Det är åtgärderna som prövas i hyresnämnden och inte den hyresjustering som kommer ske. 

När vi på LKF planerar för ombyggnader och renoveringar, gör vi det alltid utifrån ett hållbart perspektiv – även för dig som hyresgäst. Det ska vara hållbart både ekonomiskt, socialt och för miljön. Vi utför enbart nödvändiga och kostnadseffektiva renoveringar, utan att dra ner på vår kvalité. Det för att du som hyresgäst ska bo bra och med en skälig hyra. 

Är du osäker på om ditt avtal kommit in till oss är du alltid välkommen att kontakta oss på ombyggnad@lkf.se eller 046-35 85 00.