Styrelsen ger klartecken för LKFs innovationsprojekt Xplorion

 Brunnshög, Lunds hetaste exploateringsområde, ska LKF bygga 54 bostäder i ett helt nytt koncept. Här kommer hyresgästerna att kunna påverka miljön på kort och lång sikt både i sitt boende men också i sin livsstil. Beslutet om byggstart för projektet togs i LKFs styrelse den 27 september.

- Xplorion är ett projekt i särklass, det är ovanligt att samla så många olika hållbarhetskoncept för miljö, produktion och förvaltning i ett och samma projekt, säger Håkan Nilsson, chef för fastighetsområde Öster på LKF.

LKFs styrelse har beslutat att ge klartecken till byggstart för LKFs innovationsprojekt Xplorion, beläget nära hållplatsen till nya spårvägen i Brunnshög. Projektet har en tydlig hållbarhetsstämpel, unik i sitt slag, där de boende kan påverka sitt avtryck på miljön på ett helt annat sätt än i en traditionell hyresrätt.

- Tankarna kring hållbarhet och återanvändning genomsyrar hela projektet. Vi bygger så det blir hållbart på lång sikt, optimerar mängden byggmaterial och använder lokalt producerad el och värme, säger Håkan Nilsson.

På Xplorion ser vi innovativa, byggtekniska lösningar så som behovsstyrd och boendeanpassad ventilation, lågtempererad fjärrvärme som återanvänds lokalt från Max IV och ESS och vi bygger med flexibel stomme, så vi lätt kan anpassa ytor för de olika hyresgästernas framtida behov.

- Vem säger att en viss yta måste ha ett visst antal rum? Behovet måste kunna matcha våra hyresgästers behov - de som bor på ytan, oavsett om man är en, två eller fem i familjen. Med en flexibel byggteknik blir detta möjligt och lätt att anpassa, vilket ger hållbarhet på lång sikt, menar Håkan Nilsson.

Social hållbarhet och dela-livsstil i fokus
Förutom kreativa, byggtekniska lösningar som bidrar till minskat slöseri och mer effektivitet så ligger Xplorions fokus på låna/dela/hyra-livsstilen. Något som bidrar till miljön, men även till en gemenskap.

- Tänk att vi bygger på ett sätt som innebär att hyresgästerna delar på resurserna, till exempel vad gäller biltransporter, behov av verktyg, hur vi tvättar eller andra behov som allas vardag består av. Allt detta innebär ju en begränsad resursanvändning i slutändan, ett smartare tänk både för människa och miljö helt enkelt, avslutar Håkan Nilsson.

I och med LKFs styrelse beslut om byggstart så är planen att byggstart sker vintern 2018. År 2020 beräknas Xplorion stå färdigt för inflyttning.

2018-09-27 14:22:29