Bildfilen heter:

Kundenkäten är ett av flera sätt för oss att få reda på vad våra hyresgäster tycker om sitt boende och om oss som hyresvärd – så kallad NKI, nöjd-kund-index.

Är du en av våra utvalda hyresgäster? Nu börjar utskicken av vår kundenkät!

Nu är det dags för årets kundenkät. Ett viktigt verktyg för LKF för att veta hur våra hyresgäster trivs i sina hem. Resultatet blir  underlaget när vi planerar vilka åtgärder vi ska göra för att förbättra och utveckla våra bostadsområden. Vi frågar också våra små hyresgäster, barn och unga samt de som flyttat in i vår nyproduktion.

I år blir det tre olika versioner av enkäten. Huvudenkäten skickas ut 13 september till över 3 000 slumpmässigt utvalda hyresgäster hos LKF. Den skickas ut både digitalt och via brev genom AktivBo. AktivBo är en leverantör som hjälper oss med att samla in och analysera svaren. Alla svar är anonyma.

Kundenkäten är ett av flera sätt för oss att få reda på vad våra hyresgäster tycker om sitt boende och om oss som hyresvärd – så kallad NKI, nöjd-kund-index. Vi hoppas på att få in många svar så vi kan se vad vi på LKF kan förbättra, men också få reda på vad vi redan gör bra.

Mini-NKI först ut

Förra året genomförde vi för första gången en hyresgästundersökning som riktade sig till barn och unga gällande deras boendemiljö. Som en del av vårt fortsatta arbete för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande över sin boendemiljö kommer vi även skicka ut en i år.

Hur nöjda är hyresgästerna i vår nyproduktion?

I år testar vi även att skicka ut en version av enkät till de som flyttat in två av våra nybyggda områden. Det gäller områdena Koggen på Linero samt Kornknarren i Stångby. Syftet är att mäta nöjdheten hos våra nya hyresgäster. Det resultatet kommer ligga till grund för arbetet med att utveckla och förbättra våra rutiner kring nyproduktionen mot våra kunder.