LKF delar kunskap till framtidens utemiljökollegor

LKF har flera delar av vår skötsel i egen regi, bland annat skötsel av vår utemiljö. Det ger oss möjlighet att dela med oss av vår kunskap till andra. Nyligen fick vi möjligheten att inspirera studenter på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, då de under ett studiebesök fördjupade sig i hur LKF arbetar i miljöer nära människors hem.

Studenter från SLU lyssnar på LKFs kollegor om utemiljöskötsel

I oktober tog vi på LKF emot studenter från SLU i ett studiebesök för andra året i rad. En viktig del av studiebesöket är att belysa de mjuka värdena i skötseln av utemiljön – vikten av kontinuitet, engagemang och långsiktig planering. Delar som kompletterar den teoretiska bas som studenterna på SLU får med sig i sin utbildning.

- Det är sällan de mjuka värdena tas fram i en traditionell entreprenad, därför vill vi lyfta vikten av detta. Likväl de olika möjligheterna och utmaningarna ett skötselobjekt har. Det är flera faktorer som styr hur en bra utemiljö skapas och sköts, till exempel hur länge bostadsområdet funnits, vilken plats det ligger på och vilka förutsättningar som finns runt omkring, säger Karl-Johan Grandell, fastighetsskötare hos oss på LKF.

Kunskap som ger stort mervärde!

Genom att träffa och diskutera skötselfrågorna med oss på LKF, får studenterna ett helhetsperspektiv kring kvalitetsarbetet i en utemiljö, biologisk mångfald, hållbarhet och ekonomi. Men de får även en inblick i arbetslivet ser ut för framtida landskapsingenjörer/arkitekter.

- Vi uppskattar att vi får möjlighet att besöka LKF väldigt mycket, studenterna får då en större möjlighet att sätta sig in i rollen som beställare och utförare inom grönyteförvaltning. Det skapar ett stort värde för dem och kursen att besöka LKF, säger Johanna Deak Sjöman, en av de kursansvariga på SLU.

 

Bilden visar LKFs medarbetare, Ingrid Johansson och Karl-Johan Grandell som var värdar för SLUs studiebesök.

Ingrid Johansson och Karl-Johan Grandell leder studiebesöket