Bildfilen heter:

Ett av de nominerade projekten är Pilgrimen ritad av Lijewall arkitekter. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand

LKF nominerar fem nya kvarter till Lunds stadsbyggnadspriset 2023

Tre olika arkitektbyråer ligger bakom LKFs fem nomineringar till Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2023. De har tillsammans skapat fyra kvarter med totalt 284 nya hyresrätter, 10 servicelägenheter och 6 lägenheter i en gruppbostad samt ett äldreboende med 50 bostäder med innovativa lösningar både interiört som exteriört åt Lunds kommuns vård- och omsorgsförvaltning.

LKF är en aktiv part i utvecklingen av Lund och dess tätorter. Vi är med och skapar nya miljöer som lyfter stadsrummet. I vår nyproduktion tar vi stor hänsyn till den omgivande platsens förutsättningar och vi anstränger oss för att skapa trivsamma platser för boende i och omkring våra kvarter.

Nominerade

Kornknarren – ett kvarter med flerfamiljshus och radhus i västra Stångby, nära Pågatågstationen. Här har vi byggt ett kvarter efter trädgårdsstadens ideal med en grönskande innergård.

Storspoven – ett äldreboende med 50 lägenheter. Ett hus där man genom de stora glaspartierna har vyer ut över landskapet. På innergården finns möjlighet till odling i upphöjda odlingsbäddar omgivet av bärbuskar och spaljerade fruktträd för de boende att plocka och smaka.

Pilgrimen – österifrån längs Dalbyvägen möts man av Pilgrimens röda tegelgavlar med inslag av glaserat tegel i guld som skimrar när solen ligger på. En genomtänkt placering av husen skapar en mysig utemiljö som både skärmar av mot den intilliggande Dalbyvägen.

Koggen –kvarteret präglas av de varierande hushöjderna och av utemiljöernas olika utformning och innehåll – från stora gemensamma grönytor till små individuella trädgårdar och uteplatser. Man har tagit till vara upplevelsevärden: hur man kan se från rum till rum, hur man blickar ut mot sin omgivning och hur dagsljuset faller in i rummen.

Knudsgården – Husen ansluter till traditionell arkitektur med sadeltak och skorstenar. Fasaderna domineras av rött tegel som känns igen från många hus i trakten. Arkitekten har arbetat för att husen ska upplevas som tilltalande och även bli ett positivt landmärke som man känner igen och kan orientera sig efter.

Vinnaren av årets stadsbyggnadspris avslöjas i början av 2024 under ett av kommunfullmäktiges ordinarie möten.

kornknarren_stadsbyggnadspriset_2023.jpg

KKornknarren. Foto: Johan Alsén, LKF

storspoven.jpg

Storspoven. Foto: Johan Alsén, LKF

pilgrimen_stadsbyggnadspriset_2023.jpg

Pilgrimen. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand 

klar_koggen22.jpg

Koggen. Foto: Johan Alsén, LKF

knudsgarden.jpg

Knudsgården. Foto: Johan Alsén, LKF

Om stadsbyggnadspriset

Priset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund. Syftet är att premiera arkitekter, som på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till stadsbildens utveckling i Lunds kommun. Härvid skall särskilt beaktas arkitektoniska insatser som förenar utveckling av stadsbilden, god funktion för brukare och skönhetsvärden.

Prissumman är 30 000 kronor. Priset instiftades av LKF som en gåva till 1000-årsjubilerande Lunds kommun och delas ut årligen på kommunfullmäktiges möte i december. Endast vinnande förslag offentliggörs och juryn kan avstå från att dela ut priset om man anser att de uppställda kraven inte är uppfyllda.