Bildfilen heter:

LKF storsatsar på solel – dubblerad effekt och stabil energi!

Vi är ett fastighetsbolag som vill ligga i framkant och satsa långsiktigt på hållbara energilösningar. Därför handlar vi inom kort upp ett partneringavtal där vi tillsammans med en entreprenör på fyra år ska dubblera mängden solel i våra fastigheter. En satsning som dessutom innebär en långsiktig, stabil och trygg energiförsörjning till våra hyresgäster.

Under 2024 räknar vi med att ha en entreprenör redo att tillsammans med oss påbörja utbyggnaden av solceller och öka vår effekt från 2 000 kWp till 4 000 kWp. Ökningen motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 1 000 lägenheter. Satsningen på solel sker i etapper och utbyggnaden startar på utvalda fastigheter i Linero, centrala Lund och södra Sandby. 

Hållbar satsning ger hyresgästerna stabil energiförsörjning

Genom att vi satsar på hållbar energi och utbyggnad av solceller, kan vi på sikt erbjuda våra hyresgäster en hållbar och stabil energiförsörjning.  Detta då det är vi själva på LKF som producerar elen, vilket innebär att hyresgästerna får en trygg elförsörjning till hemmet – som inte är lika känslig för prissvängningar på energimarknaden.  

Gediget förarbete och nära samarbete  

För att skapa de bästa förutsättningarna för vår satsning har ett gediget förarbete gjorts. Vi har noga utrett vilka fastigheter som är bäst lämpade och hur vi på bästa sätt kan använda byggnadernas förutsättningar för etableringen av solceller. Ett förarbete som bäddar för ett bra utgångsläge för oss och vårt samarbete med entreprenören vi väljer.  

Under 2024 räknar vi med att starta igång. Nu börjar arbetet med att teckna avtal med en ansvarsfull, driven och lösningsfokuserad samarbetspartner som delar vår målbild på LKF. Tillsammans skapar vi ett arbetssätt som bidrar till en grönare framtid för både våra kunder och samhället i stort.  

Mer information om den kommande upphandlingen finns på Tendsign i början av oktober 2023.