Bildfilen heter:

Du kan enkelt svara på enkäten digitalt. Vi skickar även ut den med post 4 oktober för dig som hellre svarar analogt.

Nu har vi skickat ut årets kundenkät till över 3 000 hyresgäster

Nu har vi skickat ut årets kundenkät till 3 000 slumpvist utvalda hyresgäster hos LKF. Alla svar är viktiga för oss. Resultatet från undersökningen är en viktig del när vi planerar för vilka åtgärder vi ska göra i våra bostadsområden. Vi skickar även ut en enkät till våra små hyresgäster, barn och unga.

Idag har vi skickat ut årets kundenkät. Den skickas både digitalt och via brev genom AktivBo. AktivBo är en leverantör som hjälper oss med att samla in och analysera svaren. Alla svar är anonyma. Du svarar enkelt via dator men för dig som hellre svarar analogt skickar vi ut en pappersenkät den 4:e oktober 2023. 

Som vi berättat om tidigare så frågar vi även våra små hyresgäster. Även den enkäten skickas ut idag, till de som svarat på den inbjudan som gick ut i augusti.

Ett viktigt verktyg i vårt förbättringsarbete.

Kundenkäterna är ett av flera sätt för oss att få reda på vad våra hyresgäster tycker om sitt boende och om oss som hyresvärd – så kallad NKI, nöjd-kund-index. Vi hoppas på att få in många svar så vi kan se vad vi på LKF kan förbättra, men också få reda på vad vi redan gör bra.