Påbörjade förhandlingar om ny hyra 2024

Förhandlingar för ny hyra 2024 har inletts. Den årliga hyreshöjningen ger oss förutsättningar att på bästa sätt kunna ta hand om hus, hem och hyresgäster. Till årsskiftet hoppas vi kunna ha de nya hyrorna klara.

Hyresgäster hos LKF

Va
rje år förhandlar vi om våra hyresgästers nya hyra för bostad och parkeringsplats. När vi förhandlar gör vi det med Hyresgästföreningen och vi följer den trepartsmodell som Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna kommit överens om. Modellen tar hänsyn till kostnader vi har för våra fastigheter, men även för de kostnaderna som styrs av omvärlden och hyresgästernas intressen.  

Hyresförhandlingarna har inletts, men inga yrkanden (krav) har lämnats från oss. Det innebär att vi i nuläget inte kommunicerar i kronor eller procent hur hög höjningen blir. 

Den årliga hyreshöjningen ger oss förutsättningar att ge god service, underhålla och förvalta våra fastigheter med en hög kvalité så att våra hyresgäster ska bo bra och trivas hos oss. Vi på LKF måste liksom alla andra i omvärlden, möta ökade kostnader för exempelvis energi, byggmaterial samt räntor.  

Viktigt med balans i vår ekonomi  
Vi känner ett stort ansvar och vill så långt det är möjligt begränsa påverkan för våra hyresgäster - även i mer utmanande tider. Vi har stort fokus på att effektivisera vår verksamhet och minska våra kostnader, ett långsiktigt arbete som har en positiv påverkan på vår ekonomi och budget. 
 
Hyra för 2024 – klar vid årsskiftet? 
Vi siktar på att ha en överenskommelse om den nya hyran klar vid årsskiftet 2023/2024. Då får du som bor hos oss information via din hyresavi, mina sidor och här på lkf.se.


Du kan alltid vända dig till vårt kundcenter om du har frågor - så även om hyresförhandlingen.  

Frågor och svar om ny hyra 2024