Bildfilen heter:

Vi har många blivande konstnärer som bor i våra områden. Som en del av enkäten kunde alla barn och unga som svarade rita en bild på hur de önskar sitt framtida boende.

Tack för dina synpunkter – de kommer bidra till bättre hem!

Hela 64 procent svarade på vår årliga kundenkät under hösten. Vi är tacksamma för den tid ni lagt på att svara och det betyder mycket för oss på LKF att ta del av era synpunkter.

Enkäten skickades ut i september till cirka 3 000 slumpmässigt utvalda hyresgäster. Alla svar är viktiga för oss och kommer att ligga till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete.

– Vi kan redan nu se att vi höjt vårt serviceindex jämfört med förra året. Undersökningen ger oss också ett kvitto på det som vi gör bra redan idag, berättar Håkan Nilsson, förvaltningschef på LKF.

I år frågade vi även våra små hyresgäster i en mini-NKI där vi fick in svar från barn och unga om hur de upplever sitt boende. 244 enkäter skickades ut och 42 procent svarade också. Här kunde vi blandat läsa att de vill se fler lek- och idrottsutrustningar som klätterställningar, basketkorgar men också synpunkter om tistlar i gräsmattan som sticks om man vill gå barfota.

Vi har även frågat våra hyresgästerna som flyttat in i två av våra nya områden, Koggen och Kornknarren. Här fick vi väldigt fina omdömmen som ger oss ett kvitto på vårt arbetssätt. Det gav oss också många bra kommentarer som vi tar med till kommande nyproduktion

Nu återstår arbetet med att analysera och ta fram vilka åtgärder vi ska göra det kommande året, för att du som hyresgäst ska få ett ännu bättre boende. Vi gör det tillsammans. Återkoppling av hela kundenkätens resultatet sker i början av 2024 till våra hyresgäster.

Tack igen!