Fredrik Millertson, LKFs vd – ”Årets inspirerande ledare 2024”

Fredrik Millertson har blivit utsedd till Årets inspirerande ledare 2024 av Great Place to work. En prestigefull titel där medarbetarnas egna röster och framgångsrika resultat ligger till grund för att nominera ledare.

Fredrik kammade hem titeln på Great Place to Works tillställning efter att han blivit nominerad som en av tre ledare i Sverige. Bakgrunden till att ha fått utnämningen är LKFs medarbetares omdömen.

Fredrik har med sin ledarstil och ledord ”kundfokus, starka team och arbetsglädje” skapat en arbetsmiljö där engagemang, involvering och tillit tar plats.

”Jag är oerhört hedrad och känner stor tacksamhet. Framför allt är jag tacksam och stolt för alla 260 engagerade medarbetare och allt bra vi gör för lundaborna varje dag”, säger Fredrik Millertson.

GPTW:s motivering – starka resultat och engagemang

Motiveringen för Fredrik Millertsons pris påvisar en ledarskapsstil som har stort fokus på att skapa ännu högre kundnöjdhet och ett stort engagemang bland medarbetare – inte minst kring i delaktigheten i medarbetarenkäten. Resultatet visar en mycket hög svarsfrekvens och stolthet att arbeta på LKF.

”Jag tror på – och vill verkligen uppmuntra en kultur där vi gör varandra bättre. Det ska finnas utrymme för allas kunskap och delaktighet, det är då vi blir starka tillsammans”, avslutar Fredrik Millertson.