Bildfilen heter:

Hönor blir miljöhjältar på nyproduktionen Kornknarren Stångby

2023 stod LKFs andra kvarter i Stångby klart och våra hyresgäster flyttade in. För att kombinera LKF miljömål och öka samverkan mellan grannar flyttar nu hönor in på gården. Hönorna kommer äta matavfallet från hyresgästerna samt övas i källsortering.

LKF arbetar ständigt för hållbarhet och testar olika miljövänliga initiativ. En av många satsningar är att introducera hönor till hyresgästerna i Stångby. Dessa fjäderbeklädda medarbetare kommer att spela en viktig roll för samverkan mellan grannar, samtidigt som de bidrar till att minska matsvinnet och främja källsortering. 

Hönorna tar hand om matavfallet och tränas i skräpplockning - ägg ingår i hyran 

Genom att ge hönorna en nyckelroll i att hantera matavfall från hyresgästerna tar LKF ett innovativt kliv mot att minska sitt ekologiska fotavtryck. Hönorna kommer att få möjlighet att delta i skräpplockning och källsortering.  Detta gynnar både miljön och skapar en positiv interaktion mellan hyresgäster och djur. Dessutom blir det möjligt att plocka ägg på gården, vilket såklart kommer att ingå i hyran.  

Citat från en glad hyresgäst:  

"Det är fantastiskt att se hur LKF tar hållbarhet på allvar och inkluderar oss hyresgäster i arbetet för en bättre miljö. Att ha hönor på gården känns fantastiskt, och jag ser fram emot att bidra till deras träningsprogram för skräpplockning!" 

LKF visar vägen mot en grön framtid och inspirerar  

Genom att kombinera traditionellt jordbruk med moderna hållbarhetsstrategier visar LKF vägen för hur allmännyttiga bostadsbolag kan vara en del av lösningen på miljöutmaningarna. Med hönorna som medarbetare hoppas vi kunna utöka projektet och skapa ett grönare och mer hållbart Lund för alla!