Översvämning Revinge med omnejd – hjälp till behövande

Bostäder i Revinge med omnejd påverkas av de höga vattenflöden som förekommer runt om i Skåne. LKF arbetar intensivt med att hantera situationen i våra hem och Lunds kommun har satt in insatser för dig som behöver hjälp med dusch och toalett.

Vi på LKF hanterar situationen genom att pumpa bort vattnet och regelbundet kontrollera de fastigheterna som är drabbade. Våra hyresgäster har fått information om situationen och de arbeten vi nu utför – både i det akuta läget och om den långsiktiga planen vi arbetar med för att i framtiden undvika översvämningar.

För dig som bor i Revinge – information om service och hjälp

Då avloppsledningarna i Revinge påverkats av det höga vattenflödet, har Lunds kommun satt in hjälp till behövande i området. På lund.se kan du hitta information om var du kan vända dig vid behov av dusch eller toalett. Här finns även tips till dig som fastighetsägare.